;

Utnyttjande av kraftledningsområden

Kraftledningsområden behöver inte vara onyttig mark, utan kan utnyttjas på många sätt. För att säkerställa elsäkerheten begränsas dock verksamhet i kraftledningsområden. Olika sätt att utnyttja områdena presenteras i markägarens idékort (på finska).

I serien av markägarens idékort berättas om användningsmöjligheter för kraftledningsområden. Varierande ledningsområden kan till exempel fungera som livsmiljöer för vilt, pollinerare eller våtmarksarter. Användning av dem också som rekreationsområden och för landskapsdiversifiering kan ökas ytterligare.

Kortens teman är:

  • Betesdjur som landskapsvårdare
  • Julgransodling
  • Mångfald genom våtmarker
  • Pollinerarna måste räddas
  • Läckerheter eller ögonfröjd genom odling
  • Vilt i sikte
  • Traditionslandskap – verkliga pärlor
  • Landskapsformning av kraftledningsområde i gårdsmiljö
  • Naturprodukter från kraftledningsområdet

Här kan du läsa om arbete vid kraftledningsområden. Allt byggande och modifiering av konstruktioner vid kraftledningsområden kräver tillstånd från Fingrid. Instruktioner för att söka tillstånd och begära yttranden finns på våra sidor här.