Att utnyttja kraftledningsområden

Vet du vad man tryggt kan göra på ett kraftledningsområde? Vi vill inspirera markägare att utnyttja kraftledningsområden så att de gagnar både människor och naturen.

​Serien Markägarens idékort informerar om vad kraftledningsområdena kan användas till. De varierande ledningsområdena kan till exempel fungera som livsmiljöer för vilt, pollinerare eller våtmarksarter. Dessutom kan användningen av ledningsområden för rekreation och för att göra landskapet mångsidigare ytterligare öka.

Kortrubrikerna är:

  • Betesdjur som landskapsvårdare
  • Julgransodling
  • Mångfald genom våtmarker
  • Pollinerarna måste räddas
  • Läckerheter eller ögonfröjd genom odling
  • Vilt i sikte
  • Traditionslandskap – verkliga pärlor


Bekanta dig med idékorten och deras innehåll här.

Idekort
Idekort
Stänga