;

Markanvändnings och miljön

Då Fingrid planerar, bygger och underhåller sitt elnät är ett av de centrala målen att säkerställa att miljökonsekvenser och markanvändningsfrågor beaktas ur ett långsiktigt perspektiv. Engagemanget för att minska miljökonsekvenserna bygger på Fingrids markanvändnings- och miljöpolicy.

Miljökonsekvenserna bedöms omsorgsfullt innan projekt genomförs och man fäster speciell uppmärksamhet vid hanteringen av miljörisker. Fingrid engagerar utöver den egna personalen även de entreprenörer som deltar i byggandet av stamnätet och de serviceproducenter som sköter underhållet av elnätet i förfarandena med hjälp av avtalsvillkor, miljöutbildning och certifieringar som berör miljöfrågor.

Mer information

Mika Penttilä

chef
tfn. +358 30 395 5230