;

Maisemapylväs

Fingridin 110 kV ja 400 kV -maisemapylväät edustavat ympäristöä kunnioittavaa teknistä ajattelua. Maisemapylväitä sijoitetaan harkitusti paikkoihin, joissa voimajohtorakenteet kulkevat maisemallisesti herkissä kohteissa. Käyttöpaikkoja ovat esimerkiksi taajama-alueet, vesistön ylitykset ja kohdat joissa voimajohtorakenteet ylittävät vilkkaita liikenneväyliä.

Kehä III:n eritasoliittymän maamerkkinä Espoossa on ainutkertainen kolmen 400 kV -pylvään ympäristötaideteos Sinikurjet, jonka kokonaiskorkeus on 34 metriä.

Maisemapylväisiin kuuluu myös esimerkiksi Lempäälän kunnassa, Helsinki-Tampere -moottoritien tuntumassa sijaitseva voimajohtopylväs joka tunnetaan nimellä Pirkanpylväs. Yli 62 metriä korkea pylväs on sisustusarkkitehti Jorma Valkaman suunnittelema. Pylväässä on valaistussuunnittelija Ilkka Volasen suunnittelema valaistuskokonaisuus tuomassa pylvään muotoilua paremmin esiin myös pimeällä.

Kuva: Sinikurjet