;

Maisemapylväs

Fingridin 110 kV ja 400 kV -maisemapylväät edustavat ympäristöä kunnioittavaa teknistä ajattelua. Maisemapylväitä sijoitetaan harkitusti paikkoihin, joissa voimajohtorakenteet kulkevat maisemallisesti herkissä kohteissa. Käyttöpaikkoja ovat esimerkiksi taajama-alueet, vesistön ylitykset ja kohdat joissa voimajohtorakenteet ylittävät vilkkaita liikenneväyliä.

Kehä III:n eritasoliittymän maamerkkinä Espoossa on ainutkertainen kolmen 400 kV -pylvään ympäristötaideteos Sinikurjet, jonka kokonaiskorkeus on 34 metriä.

Maisemapylväisiin kuuluu myös esimerkiksi Lempäälän kunnassa, Helsinki-Tampere -moottoritien tuntumassa sijaitseva voimajohtopylväs joka tunnetaan nimellä Pirkanpylväs. Yli 62 metriä korkea pylväs on sisustusarkkitehti Jorma Valkaman suunnittelema. Pylväässä on valaistussuunnittelija Ilkka Volasen suunnittelema valaistuskokonaisuus tuomassa pylvään muotoilua paremmin esiin myös pimeällä.

Kuva: Sinikurjet

Fingridin maisemapylväiden joukkoon pääsi kesällä 2022 liittymään myös Kuopion Savilahteen rakennettu näyttävä ”Viäntö”-niminen pylväs. Kuopion keskustan viereen rakentuvaa uutta Savilahden kaupunginosaa kehitetään merkittäväksi asumisen, opiskelun ja yrityselämän keskittymäksi. Kesän 2022 aikana alueella tehtiin voimajohtojärjestelyjä, joissa kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Kuopion Sähköverkon vanhat 110 kilovoltin voimajohdot korvattiin uusilla ja sijoiteltiin uudelleen. Kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle rakennettiin johtojärjestelyjen yhteydessä myös Viäntö. Voimajohtopylväs on osa alueen valaistus-, taide-, muotoilu- ja kulttuuriohjelmaa eli Valon Kaavaa. 38 metriä korkea erikoispylväs erottuu ympäristöstä mielenkiintoisella vääntyvällä muotokielellään. Viäntö saa juurelleen syksyn aikana erikoisvalaistuksen, joka tukee kohteen erottumista maisemasta muuttuvan väriskaalan avulla.

j65ejw6.jpg