;

Peltopylväs

Peltopylväs
Peltopylväs
Sulje

Fingrid on kehittänyt pelloilla käytettävän voimajohtopylväsmallin, jonka suunnittelussa on pyritty minimoimaan maanviljelylle aiheutuvat haitat ja parantamaan työturvallisuutta. Kesäkuussa 2012 uuden peltopylvään tuotekehityshankkeelle myönnettiin teollisen muotoilun Fennia Prize 2012 Grand Prix -palkinto. 

Peltopylväs helpottaa maan muokkaamista ja viljelyä. Idea viljelyspinta-alaa vähän vievästä pylväästä on saatu suoraan maanomistajilta maatalousmessuilta, joilla Fingrid on ollut mukana useana kesänä.

Fingrid on kansainvälisesti edelläkävijä muotoilun ja teknisten rakenteiden yhdistäjänä. Yhtiö on aikaisemmin kehittänyt niin sanottuja maisemapylväitä ja peltopylväs jatkaa tätä ennakkoluulotonta kehitystyötä. Pylväsmalli on Fingridille kalliimpi kuin perinteinen tyyppi, mutta vähentyvät haitat maanviljelylle ovat merkittävä parannus. Lisäksi pylväsmalli vähentää pylväisiin törmäyksiä ja niistä aiheutuvia vahinkoja.

Yhteistyötä muotoilutoimiston kanssa

Pylväsmallin tuotekehitys käynnistyi yhteistyössä muotoilutoimisto Muotohiomo Oy:n kanssa. Tavoitteena oli kehittää uudenlainen yhdistelmäpylväs 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin voimajohdoille.

Pylväs on korkeudeltaan samaa luokkaa kuin perinteinen 400 kilovoltin pylväs, jossa yläorsi nousee 31 - 35 metrin korkeuteen. Peltopylvään huomattavin ero perinteisiin pylvästyyppeihin nähden on harusten eli tukivaijereiden puuttuminen. Peltopylvään lähellä voi työskennellä koneilla vapaammin kuin perinteisten harustettujen pylväiden läheisyydessä. Monet maatalouskoneet mahtuvat kulkemaan voimalinjan pituussuunnassa 7 metrin ja poikkisuunnassa 14 metrin aukosta.

Pylvään jalustoja ympäröivät suojarakenteet estävät mahdolliset törmäykset jalustaan. Näin maata voidaan muokata aivan pylväiden lähituntumasta. Harusten poistumisen myötä vähenevät merkittävästi myös niiden ympäristöön liittyneet rikkakasviongelmat.

Pylvään perustuksena on kahdesta toisiinsa liitettävästä kappaleesta koostuva betonielementti. Kumpikin osa painaa kolme tonnia. Nelijalkainen pylväs ankkuroidaan maahan 24 tonnin perustuksilla. Erillisiä betonivalutöitä ei tarvita, vaan koko perustaminen on elementtirakentamiseen verrattavaa.