;

Landskapsstolpar

De nyutvecklade landskapsstolparna för 110 kV och 400 kV för tätortsområden och platser med känsligt landskap, såsom dragning av ledningar över vattendrag, representerar Fingrids tekniska tänkande med respekt för miljön.

Ett landmärke vid den planskilda korsningen vid Ring III i Esbo är det unika miljökonstverket med tre stycken 400 kV stolpar med totalhöjden 34 meter.

Sinikurjet