;

Pylväsala

Voimajohdon pylvään pylväsala ulottuu kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista. Työkoneiden käyttö ja esimerkiksi kaivuutyöt ovat kiellettyjä pylväsalalla.

Oheisissa piirroksissa on esitetty kahden yleisen pylvästyypin pylväsalat.

Harustettu kaksijalkainen pylväs

Harustamaton yksijalkainen vapaasti 
seisova pylväs