Pylväsala

Voimajohdon pylvään pylväsala ulottuu kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista. Oheisissa piirroksissa on esitetty kahden yleisen pylvästyypin pylväsalat.

Harustettu kaksijalkainen pylväs

Harustamaton yksijalkainen vapaasti 
seisova pylväs