;

Tulevat raivaukset ja palaute

Alla olevalla kartalla pystyt tarkastelemaan eri voimajohtojen läheisyydessä suoritettavia kasvustonkäsittelyn toimenpiteitä kuluvana ja tulevina vuosina. Oletuksena näkyvillä on kuluvan vuoden työt ja kaksi vuotta eteenpäin. Voit karttatasoja valitsemalla katsoa suunnitelmia myös pidemmälle. Tulevaisuuden suunnitelmat voivat muuttua ajankohdan lähestyessä esimerkiksi johtojen omistussuhteiden tai johtojärjestelyiden takia.

 

Kasvustonkäsittelyyn liittyvän palautteen voit antaa alla olevalla palautelomakkeella.