;

Pylvään osat

Voimajohtojen pylväiden pääosat on esitetty kuvassa alla.

Kuvan pylvästyyppi on yleisimmin käytetty harustettu portaalipylväs. Käytössä on portaalipylvään lisäksi myös niin sanottuja vapaasti seisovia teräsrakenteisia pylväitä, joissa ei ole haruksia.