;

Pylvään osat

Voimajohtojen pylväiden pääosat on esitetty kuvassa alla.

Kuvan pylvästyyppi on yleisimmin käytetty harustettu portaalipylväs. Käytössä on portaalipylvään lisäksi myös niin sanottuja vapaasti seisovia teräsrakenteisia pylväitä, joista harukset puuttuvat.