;

Underhåll

Här finns du information om underhåll av kraftledningen.

Fingrid har upprepade gånger hört till de bästa stamnätsbolagen när man vid internationella jämförelser mätt driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten i elöverföringen.

Det internationella certifikat (ISO 55001) som Fingrid beviljats för god egendomsförvaltning visar att bolaget har ett klart och systematiskt sätt att hantera och förvalta egendom under hela livscykeln.

För mera information, kontakta Fingrid.

Voimajohto
Voimajohto
Stänga