;

Organisaatio

Fingrid Oyj:n palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa, määräaikaiset työntekijät mukaan lukien, 544 (489) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 493 (439).

Toimintamme perustuu matriisimalliin, jossa strategia ja organisaatio ovat erottamattomia pareja. Malli korostaa yhteistä tekemistä ja yhteisiä päämääriä. 

Liiketoimintaa ohjataan neljän strategian näkökulman kautta:

  • asiakkaat ja yhteiskunta
  • talous
  • sisäiset prosessit sekä
  • henkilöstö ja osaaminen.


Sisäiset prosessit ovat:

  • siirtokapasiteetin varmistaminen
  • käyttövarmuuden hallinta ja
  • sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen.

 
Jokaisella strategian näkökulmalla ja sisäisillä prosesseilla on toimitusjohtajan nimeämä omistaja sekä ohjausryhmä ohjaamassa näkökulman ja prosessin toimintaa. Tavoitteet ja toimintalinjaukset perustuvat yhtiön strategiaan ja ne hyväksytään johtoryhmässä.

Näkökulman ja sisäisen prosessin omistaja vastaa toimintoon liittyvien merkittävien kustannusten, tulojen ja investointien ennustamisesta, riskienhallinnasta, viestinnästä ja sidosryhmätoiminnasta sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmä-, tiedonhallinta- ja liiketoimintaratkaisujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamisesta.