;

Tunnusluvut Energiavirastolle

Energiavirasto on antanut 21.12.2011 määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. 7 §:n mukaan sähköverkonhaltijan on julkaistava verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut ensimmäisen kerran vuoden 2014 loppuun mennessä.