Perustehtävä, arvot ja visio

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Yritysarvomme ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä. 

Tapamme toimia

Asetamme toiminnallemme rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen sekä hyviä hallintotapoja noudattava. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja tasapainossa asiakkaiden, yhteiskunnan, talouden ja henkilöstön näkökulmien kanssa. Haemme laatua ja tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Vastuullisesti toimimalla ansaitsemme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.

Arvomme

Fingrid on

  • avoin
  • rehti
  • tehokas
  • vastuullinen
     

Visiomme

  • olemme sähköverkkotoiminnan esikuva
  • arvostettu energiavaikuttaja Suomessa ja kansainvälisesti
  • tunnettu vastuullisuudesta, tehokkuudesta ja ammattitaidosta
  • uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva toimija

Fingrid välittää. Varmasti.