Perustehtävä, arvot ja visio

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Yritysarvomme ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä. 

Visiomme

Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva ja arvostettu energiavaikuttaja.

Perustehtävämme

Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Arvomme

Fingrid on

  • avoin
  • rehti
  • tehokas
  • vastuullinen

Tapamme toimia

Asetamme toiminnallemme rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen sekä hyviä hallintotapoja noudattava. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja tasapainossa asiakkaiden, yhteiskunnan, talouden ja henkilöstön näkökulmien kanssa. Haemme laatua ja tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Vastuullisesti toimimalla ansaitsemme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.

 

Fingrid välittää. Varmasti.