;

Perustehtävä, arvot ja visio

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Yritysarvomme ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä. 

Visiomme

Energiajärjestelmä on puhdas, varma ja luo Suomelle taloudellista vaurautta. Fingrid on energiajärjestelmän peruspilari. 

Perustehtävämme

Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Arvomme

Fingrid on

  • avoin
  • rehti
  • tehokas
  • vastuullinen

Tapamme toimia

Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen ja uudistuva sekä hyviä hallintotapoja noudattava. Olemme tunnettu ammattitaidosta. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja kunnioittaen. Saavutamme toiminnallemme asetetut rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet.Tuotamme laatua tuloksellisesti yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Toimimme vastuullisesti, tuloksellisesti ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Näin ansaitsemme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamuksen.

 

Fingrid välittää. Varmasti.