;

Projekt som kräver tillstånd i närheten av en kraftledning

Fingrid ger anvisningar för byggande och verksamhet i omgivningen till våra kraftledningar så att  både kraftledningskonstruktionernas och verksamhetsutövarens säkerhet tryggas. Om du planerar byggande eller annan verksamhet i omgivningen till en kraftledning måste du begära ett yttrande från kraftledningens ägare.

I yttrandena ger vi gränsvillkor att beakta ur kraftledningssynpunkt och anvisningar om genomförandet av projekten, varför begäran om yttranden kan göras mycket tidigt i planeringsskedet. Vår handläggningstid är cirka tre månader.

Vi ber dig lämna planerna i god tid för genom formuläret nedan

 

Mer information:

Schemalägg förfrågningar via e-post risteamalausunnot@fingrid.fi

Max Isaksson
specialsakkunnig
tfn. +358 30 395 5123

Heidi Oja
specialsakkunnig
tfn. +358 30 395 5138

 

e-postadresser fornamn.efternamn@fingrid.fi

De personuppgifter du lämnar behandlar vi i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Markägarregistret.

För underjordiska objekt ska information om objektets placering lämnas till Fingrid efter byggandet.