Projekt som kräver tillstånd i närheten av en kraftledning

Fingrid ger anvisningar för byggande och verksamhet i omgivningen till våra kraftledningar så att  både kraftledningskonstruktionernas och verksamhetsutövarens säkerhet tryggas. Om du planerar byggande eller annan verksamhet i omgivningen till en kraftledning måste du begära ett yttrande från kraftledningens ägare.

Vi ber dig lämna planerna i god tid för att avge ett yttrande, antingen via e-post till adressen risteamalausunnot@fingrid.fi, via vår kartresponstjänst eller per post till Fingrid Abp, Risteämälausunnot, PB 530, 00101 Helsingfors.

Begäran om yttrande ska innehålla följande:

  • ett kartutdrag av vilket framgår projektets planerade plats,
  • en kort beskrivning av vilka konstruktioner och/eller verksamheter som planeras för området, samt eventuella planritningar,
  • sökandens kontaktinformation.

 

De personuppgifter du lämnar behandlar vi i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Markägarregistret.

För underjordiska objekt ska information om objektets placering lämnas till Fingrid efter byggandet.

Mer information

Max Isaksson

specialsakkunnig,
projekt som kräver tillstånd i närheten av en kraftledning

tfn. +358 30 395 5123

Heidi Oja

sakkunnig
tfn. +358 30 395 5138

Tiina Koivunen

sakkunnig
tfn. +358 30 395 5356

e-postadresser fornamn.efternamn@fingrid.fi

risteamalausunnot@fingrid.fi