;

Tilinhaltijan rekisteröinti

Liittyäkseen alkuperätakuurekisteriin toimija rekisteröityy tilinhaltijaksi, jolloin tämä voi itse tehdä tarvittavia peruutuksia, rekisterin sisäisiä siirtoja ja ulkomaansiirtoja alkuperätakuurekisterissä. Rekisteröityäkseen toimija tekee palvelusopimuksen Finextran kanssa.

 

Sähkön EECS-alkuperätakuut

Sähkön EECS-alkuperätakuiden hallinnointi tapahtuu sähköisessä alkuperätakuurekisterissä.

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:

  • Standard Terms and Conditions (STC) ja Finextran erityisehdot
  • Suomen Domain Protocol
  • Aggregoinnin valtakirjamalli
  • Yhteystietolomake

 

Suomen Domain Protocollassa kohdassa "Registration of an Account Holder" on määritelty vaatimukset tilinhaltijan rekisteröitymiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet liitteestä ”Ohje rekisteröintiin”

 

Alueelliset sähkön alkuperätakuut

On myös mahdollisuus myöntää ja siirtää alueellisia sähkön alkuperätakuita, joiden hallinnointi tapahtuu ainakin alkuvaiheessa Excelin ja salatun sähköpostin avulla.

Alueelliset alkuperätakuut eivät ole siirrettävissä muihin AIB:n jäsenmaiden rekistereihin.

Näiden käsittelyssä noudatetaan samoja hallinnollisia toimintatapoja kuin sähkön EECS-alkuperätakuissa.

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:

  • Alueelliset alkuperätakuut / Sopimus
  • Alueelliset alkuperätakuut / Palveluehdot
  • Aggregoinnin valtakirjamalli
  • Yhteystietolomake