Tilinhaltijan rekisteröinti

EECS-alkuperätakuut

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:

  • Standard Terms and Conditions (STC) ja Finextran erityisehdot
  • Suomen Domain Protocol: julkaistu AIB:n (Association of Issuing Bodies) internet-sivuilla
  • Aggregoinnin valtakirjamalli
  • Yhteystietolomake

 

Suomen Domain Protocollassa kohdassa "D.1 Registration of participants" on määritelty vaatimukset tilinhaltijan rekisteröitymiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet liitteestä ”Ohje rekisteröintiin”

Alueelliset alkuperätakuut

On myös mahdollisuus myöntää ja siirtää alueellisia alkuperätakuita, joiden hallinnointi tapahtuu ainakin alkuvaiheessa excelin ja salatun sähköpostin avulla. Alueellisilla alkuperätakuilla on oma hinnoittelu.
Näiden käsittelyssä noudatetaan samoja hallinnollisia toimintatapoja kuin EECS-alkuperätakuissa.

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:
     o Alueelliset alkuperätakuut / Sopimus
     o Alueelliset alkuperätakuut / Palveluehdot
     o Aggregoinnin valtakirjamalli
     o Yhteystietolomake