;

Registrering av kontoinnehavare

För att ansluta sig till ursprungsgarantiregistret registrerar aktören sig som kontoinnehavare, varefter aktören i egenskap av kontoinnehavare själv kan göra nödvändiga återkallanden, interna överföringar och utrikes transaktioner i ursprungsgarantiregistret. Vid registreringen ska kontoinnehavaren ingå ett serviceavtal med Finextra.

 

EECS-ursprungsgarantier för el

Administrering av EECS-ursprungsgarantier för el sker i det elektroniska ursprungsgarantiregistret.

Villkoren i ett serviceavtal med Finextra innefattar:

  • Standard Terms and Conditions (STC) och särskilda villkor för Finextra
  • Finlands Domain Protocol, som har publicerats på AIBs (Association of Issuing Bodies) webbplats
  • Fullmaktsmall för aggregering
  • Kontaktinformationsblankett

 

I avsnittet "D.1 Registration of an Account Holder" i Finlands Domain Protocol anges de krav som krävs för registrering av en kontoinnehavare. Mer detaljerade instruktioner finns i bilagan "Anvisning för registrering”.

Regionala ursprungsgarantier för el

Det är också möjligt att bevilja och överföra regionala ursprungsgarantier för el. Detta hanteras åtminstone i den inledande fasen via Excel och krypterad e-post.

Regionala ursprungsgarantier kan inte överföras till register i AIB:s andra medlemsländer. 

Vid hanteringen av ursprungsgarantier följs samma administrativa förfaranden som i fråga om EECS-ursprungsgarantier.

Villkoren i serviceavtalet med Finextra består av följande:

  • Regionala ursprungsgarantier/Avtal
  • Regionala ursprungsgarantier/Servicevillkor
  • Fullmaktsmall för aggregering
  • Kontaktinformationsblankett