Registrering av kontoinnehavare

Villkoren i ett serviceavtal med Finextra innefattar

  • Standard Terms and Conditions (STC) och särskilda villkor för Finextra
  • Finlands Domain Protocol, som har publicerats på AIBs (Association of Issuing Bodies) webbplats
  • Fullmaktsmall för aggregering
  • Kontaktinformationsblankett

 

I avsnittet "D.1 Registration of participants" i Finlands Domain Protocol anges de krav som krävs för registrering av en kontoinnehavare. Mer detaljerade instruktioner finns i bilagan "Anvisning för registrering”.