;

Palveluehdot 1/2020 – 12/2021

Sähkön EECS-alkuperätakuut

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:

  • Standard Terms and Conditions (STC) ja Finextran erityisehdot
  • Suomen Domain Protocol: julkaistu AIB:n (Association of Issuing Bodies) internet-sivuilla
  • Aggregoinnin valtakirjamalli
  • Yhteystietolomake

 

Suomen Domain Protocollassa kohdassa "D.1 Registration of participants" on määritelty vaatimukset tilinhaltijan rekisteröitymiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet liitteestä ”Ohje rekisteröintiin”

Alueelliset sähkön alkuperätakuut

On myös mahdollisuus myöntää ja siirtää alueellisia sähkön alkuperätakuita, joiden hallinnointi tapahtuu ainakin alkuvaiheessa excelin ja salatun sähköpostin avulla. Alueellisilla sähkön alkuperätakuilla on oma hinnoittelu. Näiden käsittelyssä noudatetaan samoja hallinnollisia toimintatapoja kuin sähkön EECS-alkuperätakuissa.

Finextran kanssa tehtävän palvelusopimuksen ehdot koostuvat seuraavasti:
     o Alueelliset alkuperätakuut / Sopimus
     o Alueelliset alkuperätakuut / Palveluehdot
     o Aggregoinnin valtakirjamalli
     o Yhteystietolomake