;

Sanasto

Termi Selitys
Aggregoija
Toimija, joka vastaa usean energiantuottajan puolesta alkuperätakuiden hakemisesta, tilinpidosta ja tähän liittyvästä hallinnoinnista
Alkuperätakuu
Sertifikaatti, joita myönnetään energialle alkuperätakuulain mukaisesti
Alkuperätakuurekisteri
Arvo-osuusjärjestelmä, jossa säilytetään alkuperätakuita.
Alkuperätakuun peruuttaminen
Alkuperätakuun käyttäminen myydyn tai ostetun energian alkuperän todentamiseksi.
Alkuperätakuun mitätöinti tai automaattinen mitätöityminen
Alkuperätakuut ovat voimassa 12 kk jonka jälkeen ne mitätöidään automaattisesti, mikäli niitä ei ole peruutettu.
Alkuperätakuun myöntäminen
Alkuperatakuu myönnetään pyynnöstä, kun energian tuotantotapa ja sen energialähteet on todennettu lain mukaisesti, ja hakija on ilmoittanut alkuperätakuun myöntämisen edellyttämät tiedot rekisterin ylläpitäjälle.
Alkuperätakuun siirtäminen
Alkuperätakuita voidaan siirtää toisille toimijoille (kotimaa ja EU/ETA-valtiot). Alkuperätakuu voidaan siis siirtää erillään energiamäärästä, jota takuu koskee..
EECS
European Energy Certificate System; eurooppalainen alkuperätakuujärjestelmä, joka koostuu kansallisista rekistereistä, ne yhdistävästä keskuksesta ja sovituista standardeista.
AIB
Association of Issuing Bodies, EECS-järjestelmää ylläpitävä organisaatio joka koostuu kansallisia rekistereitä ylläpitävistä jäsenistä.
EECS Hub
EECS-järjestelmän keskus, jonka kautta alkuperätakuita voi siirtää rekisteristä toiseen (vrt. pankkisiirrot pankista toiseen).
EDIEL
Pohjoismainen EDIFACT-standardiin pohjautuva sähkö- ja maakaasualan sähköisen tiedonsiirron standardi.
Finextra Oy
Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, joka vastaa sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpidosta.
(Rekisteri)Järjestelmä
Rekisterin ja sen hallinnointiin tarkoitetun tietojärjestelmän muodostama kokonaisuus.
Lisätuotemerkki
Sertifikaatti, joka ei ole Alkuperätakuulain mukainen. Lisätuotemerkki voi olla esimerkiksi tuotetun energiayksikön alkuperää tarkentava, tiukempien ehtojen mukainen merkki, jonka voivat saada alkuperätakuut jotka täyttävät tietyt lisäkriteerit. Näitä merkkejä hallinnoivat järjestelmässä kolmannet osapuolet.
Monipolttoainevoimalaitos
Voimalaitos, jossa voidaan käyttää useita eri polttoaineita, joista osa voi olla fossiilisia ja osa uusiutuvia.
RE-DISS
Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) Project (jatkuu syksyyn  2015 asti). Intelligent Energy Europe Programmen tukema. Tukee EPEDiä ja luo alkuperämerkinnän parhaita käytäntöjä.
Rekisteri
Kts. Alkuperätakuurekisteri
Sertifikaatti
Todistus siitä, että yksittäinen energiayksikkö (esimerkiksi 1 MWh) on tuotettu tietyllä tavalla. Sertifikaatti voi kertoa esimerkiksi millä tuotantomuodolla ja missä yksittäinen energiayksikkö on tuotettu.