;

Mitä tapahtuu, jos Olkiluoto 3 ei pysty syöttämään sähköä kantaverkkoon

Olkiluoto 3 on noin 1 600 megawatin nettotehollaan pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin voimalaitos. OL3- järjestelmäsuoja mahdollistaa näin suuren tehon, koska sen avulla voimalaitoksen verkosta irtoamisen vaikutus sähköjärjestelmään rajataan 1300 megawattiin. Voimalaitoksen verkosta irtoaminen aiheuttaa sähköjärjestelmään 1 300 megawatin tehonmuutoksen, kun OL3 järjestelmäsuojan vaikutus otetaan huomioon. Tämä on suurin sallittu yksittäisen vian aiheuttama tehomuutos Suomen sähköjärjestelmässä.

1 300 megawatin hetkellinen tehomuutos aiheuttaa pohjoismaiseen sähköjärjestelmään taajuuskuopan, jonka suuruus ja taajuudenmuutoksen nopeus riippuvat pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertiasta. Inertia tarkoittaa sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa järjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa.  

Voimalaitoksen irrotessa verkosta korvaava teho tulee ensi vaiheessa pohjoismaisista taajuusohjatuista reserveistä, valtaosin Pohjois-Ruotsin ja Suomen välisten siirtojohtojen kautta. Suurin yksittäisen vian aiheuttama tehonmuutoksen suuruus pitää siis ottaa huomioon Pohjois-Ruotsin ja Suomen välistä rajakapasiteettia määritettäessä (SE1-FI), jotta teho mahtuu vikatilanteessa siirtymään alueiden välillä. Olkiluoto 3:n tuottaessa yli 1 000 MW sähkön tuontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen (SE1-FI) on 1 200 MW. Jos Olkiluoto 3 tuottaa alle 1 000 MW, tämä pohjoisen tuontikapasiteetti on 1 500 MW.

Olkiluoto 3:lla ei ole merkittävää vaikutusta pohjoismaisten taajuusohjattujen reservien määrään, koska normaalitilanteessa Ruotsin Oskarshamn 3:n mahdollinen verkosta irtoaminen aiheuttaa pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurimman yksittäisen tehomuutoksen 1 450 MW.

Taajuusohjatut reservit vapautetaan säätösähkömarkkinoilta ostettavalla teholla ja tarvittaessa nopealla häiriöreservillä noin 15 minuutissa. Kantaverkkoyhtiön on varattava nopeaa häiriöreserviä suurimman yksittäisen vian aiheuttaman tehomuutoksen verran, eli Suomessa Olkiluoto 3:n verkkovaikutusta vastaavan määrän. Olkiluoto 3:n myötä Fingrid on kasvattanut nopean häiriöreservin määrän 1 300 MW:iin n. 1 000 MW:sta. Nopea häiriöreservi koostuu Fingridin omista ja vuokraamista kaasuturbiineista sekä säätökapasiteettimarkkinoilta hankittavasta reservistä.

Olkiluoto 3:n mahdollisen vikaantumisen seurauksia sähköjärjestelmään on havainnollistettu oheisen kuvan esimerkkitapauksessa.

 

OL3_jos_vikaantuu.JPG