;

Kontroll av elsystemet

Energimyndigheten har i sitt elnätstillstånd utsett Fingrid Abp till systemansvarig stamnätsinnehavare i Finland. Fingrids uppgift som systemansvarig är att kontinuerligt upprätthålla elsystemets funktion så att

  • elsystemet alltid används på ett sätt som garanterar dess driftsäkerhet på planerad och överenskommen nivå
  • produktionen motsvarar förbrukningen
  • störningar utreds snabbt.

 

Till uppgifterna hör även att möjliggöra internationell elhandel genom att erbjuda och garantera elmarknaden maximal överföringskapacitet såväl.