;

Häviösähkö

Sähkön siirrossa syntyy häviöitä. Kantaverkon häviöt muodostuvat pääosin voimajohdoissa syntyvistä virtalämpöhäviöistä sekä tietyissä sääolosuhteissa johtimien pinnalla syntyvistä ns. koronahäviöistä.

Häviöiden määrä kantaverkossa on n. 1,5 TWh vuodessa, mikä vastaa vaajaata 2% prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Häviöteho vaihtelee verkon siirtotilanteesta, sähkönkulutuksesta sekä koronahäviöiden määrästä johtuen välillä 80 ‒ 350 MW.

Fingridin vuosittaiset häviösähkökustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa vuodessa riippuen sähkön markkinahinnasta.

Kantaverkon häviösähkön hankinta

Fingrid hankkii kantaverkossa syntyvän häviösähköenergian sähkömarkkinoilta. Häviösähkön hankinnan tavoitteena on kustannusten ennustettavuus ja kustannusriskien hallinta siten, että suojaudutaan äkillisiltä markkinahinnan muutoksilta ja niistä aiheutuvilta taloudellisilta riskeiltä.  Sähkö hankitaan sähköpörssin vuorokausimarkkinoilta. Ennen käyttötuntia häviösähkötasetta oikaistaan tarkennettujen ennusteiden ja toteuman perusteella ostamalla tai myymällä sähköä päivänsisäisellä markkinalla.

Häviösähkön hintariskeiltä suojaudutaan hyvissä ajoin etukäteen. Suojaus perustuu häviösähkön määrän ennusteeseen.

Hinta- ja aluehintasuojaus

Hintasuojauksessa voidaan käyttää ainoastaan Nasdaqissa noteerattavia Futures- ja DS Futures-tuotteita sekä vastaavia OTC-tuotteita. Hintasuojaus tehdään systeemihintaa vasten. Hintasuojaus aloitetaan kolme-neljä vuotta ennen toimitusvuotta. Suojaus toteutetaan ostamalla sovittuja tuotteita. Toimitusvuoden aikana suojausta täsmennetään ennusteiden mukaan. Hintasuojaus tehdään systeemihinnan mukaan.

Aluehintasuojauksessa voidaan käyttää Nasdaqissa noteerattavia EPAD -vuosituotteita ja -kvartaalituotteita sekä vastaavia OTC-tuotteita. Aluehintasuojaus aloitetaan kolme-neljä vuotta ennen toimitusvuotta. 

Hintasuojauksen ja aluehintasuojauksen toteutus on annettu ulkopuolisen kilpailutetun salkunhaltijan tehtäväksi. Fingrid ei tee suojauksia suoraan pörssissä tai markkinaosapuolten kanssa. Salkunhaltija suorittaa suojauksen Fingridin etukäteen määrittelemän ohjeen mukaisesti. Fingrid ei missään vaiheessa itse ota kantaa suojauksen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen.