Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja

Olkiluoto 3 on valmistuessaan yksi maailman suurimpia ydinvoimalaitosyksiköitä 1 600 megawatin (MW)  nettosähkötehollaan. Koska koko tuotantotehon äkillinen menetys olisi riski Suomen sähköjärjestelmälle, Olkiluoto 3:n verkkovaikutusten pienentämiseksi on toteutettu OL3 järjestelmäsuoja. OL3 järjestelmäsuojalla mahdollistetaan Olkiluoto 3:n suuri tuotantoteho siten, että se kytkee sähkönkulutusta pois ja rajaa kokonaistehomuutoksen 1 300 MW:iin, mikäli Olkiluoto 3 ei äkillisesti pysty syöttämään sähköä kantaverkkoon.

Fingrid on yhteistyössä TVO:n kanssa järjestänyt kesällä 2017 tarjouskilpailun järjestelmäsuojaan liitettävien kuormien valitsemiseksi. Tarjouskilpailun perusteella järjestelmäsuojaan valituista kuormista on käytössä yhteensä 266 MW (alunperin suojaan valittiin 396 MW) teollisuuskulutusta seitsemältä paikkakunnalta:

  • Kemira Chemicals Oy, Äetsä
  • Metsä Board Oyj, Joutseno ja Kaskinen
  • Stora Enso Oyj, Anjalankoski ja Imatra
  • UPM Communication Papers Oy, Jämsänkoski ja Rauma


Valittujen kuormien osalta järjestely on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Fingrid vastaa kuormien haltijoille suojaan osallistumisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista 250 megawatin tehoon saakka. TVO vastaa 250 megawatin ylittävästä osasta ja lisäksi kuormanhaltijalle maksettavista markkinaperusteisista korvauksista. Kustannusvaikutus Fingridille on kuormanhaltijoille maksettavan 250 megawatin osalta arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

TVO on täydentämässä OL3 järjestelmäsuojaa uusilla kohteilla sen kapasiteetin kasvattamiseksi niin, että voimalaitos voi tuottaa kantaverkkoon n. 1 600 MW.

Lisätietoja aiheesta

Jyrki Uusitalo

yksikön päällikkö
puh. 030 395 5181

Minna Laasonen

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5132