Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja

Olkiluoto 3 on yksi maailman suurimpia ydinvoimalaitosyksiköitä 1 600 megawatin (MW) nettosähkötehollaan. Koska koko tuotantotehon äkillinen menetys olisi riski Suomen sähköjärjestelmälle, Olkiluoto 3:n verkkovaikutusten pienentämiseksi on toteutettu OL3 järjestelmäsuoja. OL3 järjestelmäsuojan avulla rajataan Olkiluoto 3:n äkillisen tehonsyötön keskeytymisen vaikutus kantaverkkoon automaattisesti 0,3 sekunnissa 1 300 megawattiin.

Fingrid on yhteistyössä TVO:n kanssa järjestänyt kesällä 2017 tarjouskilpailun järjestelmäsuojaan liitettävien kuormien valitsemiseksi. Tarjouskilpailun perusteella järjestelmäsuojaan valituista kuormista on käytössä yhteensä 266 MW (alunperin suojaan valittiin 396 MW) teollisuuskulutusta seitsemältä paikkakunnalta:

  • Kemira Chemicals Oy, Äetsä
  • Metsä Board Oyj, Joutseno ja Kaskinen
  • Stora Enso Oyj, Anjalankoski ja Imatra
  • UPM Communication Papers Oy, Jämsänkoski ja Rauma


Yllämainittujen kuormien osalta järjestely on voimassa vuoden 2022 loppuun. TVO on täydentänyt tällä hetkellä käytössä olevaa OL3 järjestelmäsuojaa uusilla kohteilla sen kapasiteetin kasvattamiseksi niin, että voimalaitos voi tuottaa kantaverkkoon n. 1 600 MW.

Kauden 2023-2024 OL3 järjestelmäsuojaan liitettävien kohteiden valitsemiseksi järjestettiin tarjouskilpailu alkuvuonna 2022. Tarjouskilpailun perusteella OL3 järjestelmäsuojaan valittiin kohteita yhteensä 425 MW kymmeneltä paikkakunnalta:

  • Kemira Chemicals Oy, teollisuuskuorma, Äetsä
  • Metsä Board Oyj, teollisuuskuormat, Joutseno, Kaskinen ja Simpele
  • Stora Enso Oyj, teollisuuskuormat, Anjalankoski ja Imatra
  • Teollisuuden Voima Oyj, sähkövarasto-kaasuturbiini -hybridi, Olkiluoto-Kirkniemi
  • UPM Communication Papers Oy, teollisuuskuormat, Jämsänkoski ja Rauma


Näiden valittujen kohteiden osalta järjestely on voimassa 1.1.2023 - 31.12.2024.

Fingrid vastaa kuormien haltijoille suojaan osallistumisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista 250 megawatin tehoon saakka. TVO vastaa 250 megawatin ylittävästä osasta ja lisäksi kuormanhaltijalle maksettavista markkinaperusteisista korvauksista. Kustannusvaikutus Fingridille on kuormanhaltijoille maksettavan 250 megawatin osalta arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.