;

Nimeämispäätös 1.1.2024

Fingridin nimeämispäätös kantaverkon määrittelemiseksi seuraavalle valvontajaksolle on julkaistu. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin tulee nimetä ja julkaista kantaverkkoon kuuluvat sähköverkkonsa osat aina tulevan valvontajakson ajaksi. Päätös koostuu päätöksestä ja liitteestä, jossa on yksilöitynä kantaverkkoon luettavat 400, 220 sekä 110 kV voimajohdot ja sähköasemat.

Kantaverkkoon nimettävällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jota Fingrid operoi ja ylläpitää kantaverkkomaksuilla saamillaan tuloilla asiakkaiden tarpeiden sekä sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla.

Ennen nimeämispäätöksen vahvistusta Fingrid pyysi sidosryhmiltä lausuntoa ehdotuksesta. Päätös on luettavissa Fingridin verkkosivuilla ja se on erikseen toimitettu Energiavirastolle.