;

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2022-2031

 

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkon haltijana laatinut laatimaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin kantaverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman. Kantaverkon kehittämissuunnitelma on Suomen osalta pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn EU:n laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin verkon kehittämissuunnitelmiin. Se on yhteneväinen Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan).