;
1.3.2023 11.13
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Lehdistötiedotteet

Sähkönkulutus laski helmikuussakin viisi prosenttia

Suomalaiset käyttivät sähköä aiempaa säästeliäämmin myös helmikuussa. Lämpötilakorjattu säästö oli viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Fingrid tiedotti kohonneesta sähköpulan riskistä ensimmäisen kerran elokuussa, ja syys-helmikuussa suomalaisten sähkönkulutus laski lämpötilakorjattuna kaikkiaan noin seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomalaiset käyttivät sähköä säästeliäästi myös helmikuussa. Lämpötilakorjattuna säästöä tuli viisi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä luku on sama kuin tammikuussa. Helmikuuhun osui sekä keskimääräistä lauhempia että kylmempiä päiviä, mutta pitkiltä pakkasjaksoilta vältyttiin. Suomen sähköjärjestelmä ja ulkomaanyhteydet toimivat helmikuussa häiriöttä ja pörssisähkön hinta pysyi maltillisena.

Fingrid varoitti ensimmäisen kerran elokuussa sähkön riittävyyden uhasta ja kohonneesta sähköpulan riskistä. Sähkön riittävyyteen nähtiin tuolloin vaikuttavan kolme keskeistä tekijää: säätila, kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ml. Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönoton aikataulu sekä sähkökauppa Ruotsin ja Viron kanssa.

Talvikuukausien ajan sähkö on Suomessa riittänyt hyvin. Suotuisan sähkösään, tuotantoyksiköiden ja siirtoyhteyksien luotettavan toiminnan lisäksi todella iso kiitos kuuluu kaikille suomalaisille, jotka ovat sähkön käytössään säästäneet ja joustaneet. Erityisesti joulukuulle ajoittuneiden yksittäisten, tiukempien pakkasjaksojen aikana suomalaisten sähkönkäyttäjien vastuullisella toiminnalla oli aivan keskeinen merkitys sähkön riittävyyden kannalta”Fingridin käyttötoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Rauhala painottaa. 

Ajankohta

kulutus edell. vuosi GWh

kulutus 8/2022 - 2/2023, GWh

Muutos, %

Elokuu 2022

6 074

5 905

-3 %

Syyskuu 2022

6 245

5 788

-7 %

Lokakuu 2022

6 866

6 358

-7 %

Marraskuu 2022

7 527 6 860 -9 % 

Joulukuu 2022

8 867

7 578 (7 978 *)

-10 %

Tammikuu 2023

8 251

7 615 (7 862 *) 

-5 %

Helmikuu 2023

7 185

6 814 (6 833 *)

-5 %

Sähkön kulutus elokuu 2022 - helmikuu 2023 ja vertaus edelliseen vuoteen.
*) Luvut joulukuu 7 978, tammikuu 7 862 ja helmikuu 6 833 on lämpötilakorjattu.

Sähkön kulutuksen kuukausittaiset tiedotteet päättyvät tämän talven osalta.

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid Oyj, puh. 040 351 1718 (sähkönkäytön tilastot)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa sähköpulasta >

Aiempia lehdistötiedotteitamme aiheesta:

1.2.2023: Suomalaiset jaksoivat säästää sähkönkulutuksessa tammikuussa >

2.1.2023: Sähkönsäästössä onnistuttiin myös joulukuussa >

9.12.2022: Fingrid päivitti arviota sähkön riittävyydestä alkaneena talvena: kotimaista tuotantokapasiteettia odotettua vähemmän saatavilla, sähkön säästäminen tärkeää >

1.12.2022: Sähkönsäästö jatkunut marraskuussa - sähköjärjestelmän tuki -menetelmän operatiivinen käyttö alkaa >

22.11.2022: Fingrid: Tulevan talven sähkön riittävyyteen vaikuttavat useat tekijät >

9.11.2022: Vapaaehtoisella sähköjärjestelmän tuella pyritään ehkäisemään sähköpulatilanteita >

1.11.2022: Sähkönkulutus laski lokakuussa seitsemän prosenttia >

3.10.2022: Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: sähkön käyttö vähentynyt – säästötoimenpiteitä jatkettava >

22.8.2022: Tulevan talven sähkön riittävyydessä useita epävarmuustekijöitä – suomalaisten on hyvä varautua sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin >