;
9.12.2022 14.20
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid päivitti arviota sähkön riittävyydestä alkaneena talvena: kotimaista tuotantokapasiteettia odotettua vähemmän saatavilla, sähkön säästäminen tärkeää

Fingrid on päivittänyt tänään 9.12.2022 arviotaan sähkön riittävyydestä alkaneena talvena. Riski sähköpulaan joutumisesta kylmänä talvipäivänä on kasvanut, koska Olkiluoto 3:n käyttöönotto viivästyy aiemmin ilmoitetusta.

Kotimaista tuotantokapasiteettia on saatavilla aiemmin arvioitua vähemmän, mikä korostaa sähkön säästämisen ja käytön ajoittamisen tärkeyttä sähkön riittävyyden turvaamiseksi. Toisaalta sähkön ja lämmityksen yhteistuotanto CHP ei ole vielä täydessä käytössä, mutta kotimaisen sähkön tuotannon saatavuus on osoittautunut aiemmin tehtyä arviota vastaavaksi. Meri-Porin voimalaitoksen käyttöönotto sekä Norjan vesivarastojen täyttyminen parantavat pohjoismaista tilannetta.

Sähkön käytön kulutushuippu tänä talvena on arviolta 14 400 megawattia. Kulutus on hyvin riippuvainen lämpötilasta ja on tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun pakkasilla. Arviossa on huomioitu syksyllä havaittu sähkön käytön väheneminen, mikä on seurausta kuluttajien sähkön säästämisestä. Sähkön säästämisen jatkaminen on tärkeää sähkön riittävyyden turvaamiseksi. Tämän lisäksi sähkön käytön ajoittaminen arkisin aamun ja iltapäivän huipputuntien ulkopuolelle parantaa sähkön riittävyyttä huomattavasti. Huippukulutustilanteen aikana noin 10 prosentin vähennys sähkön käytössä vastaisi lähes Olkiluoto 3 -yksikön tuotantotehoa. 

picture01.png

Kuva: Arvio talvikauden 2022–2023 sähkön tuotannosta ja kulutuksesta erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä (päivitetty 9.12.2022)

”Joulukuun ensimmäisen viikon aikana olemme todenneet, että alkusyksystä tehty arvio kotimaisen sähköntuotannon saatavuudesta on oikea lukuun ottamatta Olkiluoto 3:n valitettavaa viivästymistä. Syksyllä alkanut sähkön säästäminen ja yritysten sekä kuntien vapaaehtoinen sähköjärjestelmän tuki -menetelmä parantavat kuitenkin näkymää talven sähkön riittävyyden kannalta huomattavasti. Näillä toimenpiteillä pystymme ehkäisemään sähköpulan riskiä. Lisäksi merkittävä epävarmuustekijä sähkön riittävyydessä on tulevan talven säätila ja Etelä-Ruotsista tuotavan sähkön saatavuus, jonka osalta seuraamme Itämeren alueen sähkömarkkinoiden tilannetta”, toteaa Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala.

Fingrid päivittää arviota sähkön riittävyydestä kuluvana talvena tilannekuvan muuttuessa.

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695

Aiemmat tiedotteet talven tehotilanteesta:

Fingridin tiedote 3.10.2022: Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: sähkön käyttö vähentynyt – säästötoimenpiteitä jatkettava - Fingrid >

Fingridin tiedote 19.9.2022: Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: Muutoksia tehoreservissä ja tuonnin saatavuudessa >

Fingridin tiedote 22.8.2022: Tulevan talven sähkön riittävyydessä useita epävarmuustekijöitä >

Tietoa sähköpulasta ja sen hoitamisesta: www.fingrid.fi/sahkopula

Faktaboksi: Sähkön riittävyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

  • Tulevan talvikauden säällä on suuri merkitys sekä huippukulutukseen että saatavilla olevaan tuulivoimatuotantoon. Toteutuva huippukulutus on pienempi leudolla säällä ja vastaavasti tuulivoimatuotanto on suurempaa tuulisella säällä.
  • Käytössä olevien voimalaitosten tuotantokyky. Tuotantokykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi vikaantumiset sekä voimalaitospolttoaineiden, kuten maakaasun, biomassan ja turpeen, saatavuusongelmat.
  • Siirtoyhteyksien luotettavuus tuontikapasiteetin varmistamiseksi. Lisäksi tuonnin saatavuuteen vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä.