;
3.10.2022 11.20
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: sähkön käyttö vähentynyt – säästötoimenpiteitä jatkettava

Fingrid on päivittänyt arviotaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena sähkön käytön vähennyttyä syyskuussa keskimäärin seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Sen myötä arviota talven huippukulutuksesta on päivitetty. Muutoin tilanne on pääosin pysynyt samana.

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.  

Uusi arvio sähkön käytön kulutushuipusta tulevana talvena on 14 400 megawattia, missä on vähennystä alkuperäiseen arvioon 700 megawattia. Kulutushuippua on päivitetty ennen kaikkea sen vuoksi, että sähkön käyttö on vähentynyt syyskuussa noin seitsemän prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan arviolta parhaimmillaan 12 900 megawattia, mikä sisältää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen sekä Meri-Porin tuotantolaitoksen sekä arvion tyynen ajankohdan tuulivoimatuotannosta. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin. 

EU on myös asettamassa tavoitteeksi kulutushuippujen vähentämisen viidellä prosentilla.

Kuva: Arvio talvikauden 2022–2023 sähkön tuotannosta ja kulutuksesta, tilanteessa, jossa sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat ongelmitta.

”Nyt on saavutettu seitsemän prosentin säästö sähkön käytössä, mikä on todella hyvä alku. Talvi ja pakkaset ovat kuitenkin vasta edessä. Tulevana talvena sähkön säästöllä ja käytön ajoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys sähköpulatilanteiden välttämiseksi. Esimerkiksi noin kymmenen prosentin säästö huipputilanteessa vastaisi jo lähes Olkiluoto 3:n tuotantotehoa”, toteaa Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala.

Fingrid päivittää arviota sähkön riittävyydestä tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa.

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695

Aiemmat tiedotteet talven tehotilanteesta:

Fingridin tiedote 19.9.2022: Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: Muutoksia tehoreservissä ja tuonnin saatavuudessa >

Fingridin tiedote 22.8.2022: Tulevan talven sähkön riittävyydessä useita epävarmuustekijöitä >

Tietoa sähköpulasta ja sen hoitamisesta: www.fingrid.fi/sahkopula

Faktaboksi: Sähkön riittävyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

  • Tulevan talvikauden säällä on suuri merkitys sekä huippukulutukseen että saatavilla olevaan tuulivoimatuotantoon. Toteutuva huippukulutus on pienempi leudolla säällä ja vastaavasti tuulivoimatuotanto on suurempaa tuulisella säällä.
  • Käytössä olevien merkittävien voimalaitosten tuotantokyky. Tuotantokykyyn voivat vaikuttaa vikaantumiset tai Olkiluoto 3 ydinvoimalan käyttöönoton myöhästyminen sekä voimalaitospolttoaineiden, etenkin maakaasun, saatavuusongelmat.
  • Siirtoyhteyksien luotettavuus tuontikapasiteetin varmistamiseksi. Lisäksi tuonnin saatavuuteen vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä.