;
22.11.2022 12.48
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid: Tulevan talven sähkön riittävyyteen vaikuttavat useat tekijät

Fingrid on päivittänyt arviotaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena kulloisenkin saatavilla olevan tilannekuvan perusteella. Vaikuttavia tekijöitä on useita, joista merkittävimmät ovat kotimainen sähköntuotanto, toimivat siirtoyhteydet ja vallitseva säätila. Tällä hetkellä tilannekuvaan liittyy useita epävarmuuksia.

Sähköjärjestelmän käytöstä vastaavan johtaja Tuomas Rauhalan mukaan Teollisuuden Voiman 21.11. antama uusi arvio Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen siirtyminen aikaisintaan 22.1.2023 kasvattaa sähkön riittävyyteen liittyviä epävarmuuksia erityisesti tammikuussa. OL3:n sähköntuotannon koeohjelman jatkuminen aikaisintaan 11.12.2022 parantaa kotimaisen sähkön saatavuutta, mutta vaikutus riippuu siitä, miten koeohjelman aikana laitos tuottaa sähköä. Rauhalan mukaan syksyn aikana tehdyt toimet, kuten sähkön säästäminen sekä yritysten ja kuntien vapaaehtoiset joustot sähköjärjestelmän tukena, parantavat sähkön saatavuutta merkittävästi.

"Talven tehotilanteen osalta positiivisia asioita on erityisesti merkittävä sähkön säästö, joka on ollut nähtävissä jo useiden kuukausien ajan. Luonnollisesti epävarmuus Olkiluoto 3:n lopullisesta aikataulusta lisää sähköpulan riskiä talvikaudella", toteaa Rauhala.

Fingrid päivitti viimeksi lokakuun alussa arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Arvio perustuu olettamaan, jossa alla näkyvät merkittävimmät tekijät: kotimainen sähköntuotanto, sähköntuonti ja säätila on pystytty ottamaan huomioon. Kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin liittyy tällä hetkellä suuria epävarmuuksia.

Tulevan talven osalta sähkönriittävyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita:

  • Vallitseva säätila. Kireä Etelä-Suomeen ulottuva pakkasjakso on merkittävin vaikuttava tekijä sähkönriittävyyteen.
  • kotimainen häiriötön sähköntuotanto
  • sähkön tuonti Ruotsista ja Virosta
  • Norjan vesivarantotilanne
  • sähkönsäästötoimenpiteissä sekä sähkön käytön ajoittamisessa onnistuminen
  • yrityksille ja julkiselle sektorille suunnatun, vapaaehtoisuuteen pohjautuvan sähköjärjestelmän tuen hyödyntäminen

Fingrid päivittää arviota sähkön riittävyydestä tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa ja saatavilla olevien tietojen täsmentyessä.

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa sähköpulasta: www.fingrid.fi/sahkopula