;
22.8.2022 11.21
30.8.2022 14.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tulevan talven sähkön riittävyydessä useita epävarmuustekijöitä – suomalaisten on hyvä varautua sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin

Fingrid on julkaissut ensimmäisen arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Sota Euroopassa ja energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne on lisännyt sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia. Suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.  

Tulevan talven arvio tehotaseesta on samankaltainen edellisen talven kanssa. Fingridin arvion mukaan tulevan talven kulutushuipputilanteessa sähkönkulutus voi nousta noin 15 100 megawattiin. Kotimaisella tuotannolla pystytään arviolta kattamaan parhaimmillaan 12 300 megawattia, jonka lisäksi on arvoitu, että käytössä on 600 megawattia tehoreserviä. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin.  

 

tehotasepäivitettySUOMI.png

 

Kuva: Arvio talvikauden 2022–2023 sähkön tuotannosta ja kulutuksesta, tilanteessa, jossa sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat ongelmitta. 

Sähkömarkkinoilla useita epävarmuustekijöitä 

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia talven sähkön riittävyyden arviointiin. Sähkön ja sähköntuotannossa käytettävän maakaasun tuonnin päättyminen Venäjältä ovat heikentäneet edelleen tilannetta Suomessa verrattuna edellisiin talviin. Muita sähkön riittävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat:  

  • Olkiluoto 3 ydinvoimalan käyttöönoton aikataulu. Laitoksen käyttöönoton mahdollinen viivästyminen heikentäisi merkittävästi sähkön riittävyyttä Suomessa.
  • Sähkökauppa Ruotsin ja Viron kanssa. Aiempina vuosina huippukulutustilanteessa sähköä on tuotu merkittäviä määriä Ruotsista ja Virosta sekä Venäjältä. Sähkön saatavuuteen Ruotsista ja Baltiasta vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä, kuten mahdolliset maakaasun saatavuusongelmat Baltiassa.
  • Käytössä olevien merkittävien kotimaisten voimalaitosten tai sähkönsiirtoyhteyksien vikaantumiset sekä voimalaitospolttoaineiden, etenkin maakaasun, saatavuusongelmat
  • Tuulivoimakapasiteetin nopea kasvu parantaa osaltaan sähkön saatavuutta Suomessa, mutta tuulivoiman vaikutus sähkön riittävyyteen määräytyy tuuliolosuhteista. Tuulivoimakapasiteettia arvioidaan olevan vuoden 2022 loppuun mennessä täydessä tuotannossa noin 5 000 megawattia.
  • Energiansäästöllä ja sähkön käytön ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön riittävyyteen.

Huippukulutustilanteissa sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden normaali toiminta edesauttavat järjestelmän ylläpitoa. Samanaikaiset häiriöt merkittävissä sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä voivat aiheuttaa haasteita sähkön riittävyydelle. Kireä pakkasjakso, joka koettelee yhtäaikaisesti Suomea ja muita Itämeren alueen maita, aiheuttaa erityisen haastavan tilanteen. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua.  

”Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa sähkön riittävyyteen liittyvien toimenpiteiden edistämiseksi. Sähkömarkkinoiden, kotimaisten voimalaitosten ja maidenvälisten sähkönsiirtoyhteyksien luotettava toiminta ovat täysin olennaisia sähkön riittävyyden kannalta tulevana talvena”, toteaa voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Fingridiltä. 

Sähköpulan riski on mahdollinen 

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Fingrid hoitaa ja johtaa sähköjärjestelmän toimintaa järjestelmävastuunsa mukaisesti siten, että koko Suomen voimajärjestelmän luotettava toiminta voidaan varmistaa. Sähköpulassa tämä tarkoittaa käytännössä sähkön kulutuksen rajoittamista, kunnes sähköpulatilanne on ohi. 

”Käytännössä sähköpulaan jouduttaessa Fingrid antaa paikallisille jakeluverkkoyhtiöille tiedoksi irti kytkettävän tehon kokonaismäärän jokaisen jakeluverkkoyhtiön alueelta ja tämän jälkeen sähkökatkoja kierrätetään kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne on päättynyt”, toteaa Rauhala. 

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä muut energia-alan tahot neuvovat, miten jokainen suomalainen voi vaikuttaa sähköpulatilanteeseen. Viimeistään nyt ohjeet ja vinkit kannattaa huomioida omassa varautumisessa ja sähkön käytössä. 

Fingrid päivittää arviota sähkön riittävyydestä tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa. 

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695 

 Tietoa sähköpulasta: www.fingrid.fi/sahkopula

 

Päivitetty uutista 30.8.2022 vaihtamalla karttakuvaan nuolet molemman suuntaisiksi sekä täsmennetty kuvan tarkenteita.