;

Voimalaitoksia ja sähkövarastoja koskevien järjestelmäteknisten vaatimusten päivitys 2024

Fingrid päivittää voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ja SJV2019 vuonna 2024. Energiaviraston vahvistusta päivitetyille vaatimuksille tavoitellaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Päivitetyt vaatimukset koskevat voimalaitos- ja sähkövarastohankkeita, joista tehdään liittymissopimus niiden voimaanastumisen jälkeen. Uusia vaatimuksia on tarkoitus soveltaa myös olemassa oleviin liittymissopimuksiin, joissa liitettävästä voimalaitoksesta tai sähkövarastosta ei ole tehty sitovaa hankintasopimusta 1.7.2025 mennessä.   

Fingrid on järjestänyt julkisen kuulemisen vaatimusten luonnosversioista 2.4.- 30.4.2024, jolloin sidosryhmillä oli mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä verkkosääntöjen nykyiseen ja muuttuneeseen sisältöön liittyen. Fingrid on toimittanut kuulemiskommenttien perusteella korjatut vaatimukset VJV2024 ja SJV2024 Energiavirastolle vahvistettavaksi 14.6.2024. Energiavirasto järjestää verkkosäännöistä oman kuulemisensa kesällä 2024.

Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitetut järjestelmätekniset vaatimukset VJV2024 ja SJV2024 ovat saatavilla tämän sivun liiteosiosta.  

 

Fingrid järjesti 11.4.2024 asiakastilaisuuden, jossa esiteltiin vaatimuksiin tehtyjä muutoksia. Tilaisuudesta ei ole videotallennetta. Tilaisuuden esitys on saatavissa tämän sivun liiteosiosta.