;

Voimalaitoksia ja sähkövarastoja koskevien järjestelmäteknisten vaatimusten päivitys 2024

Fingrid päivittää voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ja SJV2019 vuonna 2024. Energiaviraston vahvistusta päivitetyille verkkosäännöille tavoitellaan vuoden 2024 loppuun mennessä, jonka jälkeen päivitetyt vaatimukset koskevat voimalaitos- ja sähkövarastohankkeita, joista tehdään liittymissopimus tämän jälkeen.  

Fingrid saattaa päivitettyjen verkkosääntöjen luonnosversiot julkisesti kuultavaksi 2.4.- 30.4.2024, jolloin sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä verkkosääntöjen nykyiseen ja muuttuneeseen sisältöön liittyen. Julkisen kuulemisen jälkeen Fingrid saattaa kuulemiskommenttien perusteella viimeistellyt verkkosäännöt Energiavirastolle vahvistettavaksi. Energiavirasto järjestää verkkosäännöistä oman kuulemisensa kesällä 2024.

Päivitetyt verkkosäännöt VJV2024 ja SJV2024 muutosmerkinnöin ovat saatavilla tämän sivun liiteosiosta. Kommentit ja kysymykset voi lähettää suoraan pdf-asiakirjoihin lisättyinä kommenttimerkintöinä tai vapaamuotoisesti listattuna verkkosäännön kohtiin viitaten. Kuulemiskommentit tulee lähettää Lasse Linnamaalle (etunimi.sukunimi@fingrid.fi) huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Fingrid järjesti 11.4.2024 asiakastilaisuuden, jossa esiteltiin verkkosääntöuudistuksen sisältöä. Tilaisuudesta ei ole videotallennetta. Tilaisuuden esitys on saatavissa tämän sivun liiteosiosta.