;

Vision, mission, värde

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi tryggar kostnadseffektivt en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.

Mer info på finska och engelska.