Vision, mission, värde

Vision

  • Förebild för stamnätsverksamheten


Mission

Vi agerar för kundernas och samhällets bästa:

  • Vi överför el på ett tillförlitligt sätt
  • Vi främjar aktivt elmarknaden
  • Vi utvecklar stamnätet långsiktigt

Värderingar

  • Öppenhet
  • Jämlikhet
  • Effektivitet
  • Ansvarsfullhet