Vision, mission, värde

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi tryggar kostnadseffektivt en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.

 

Vision

  • Förebild för stamnätsverksamheten


Mission

Vi agerar för kundernas och samhällets bästa:

  • Vi överför el på ett tillförlitligt sätt
  • Vi främjar aktivt elmarknaden
  • Vi utvecklar stamnätet långsiktigt

Värderingar

Fingrid är

  • öppen
  • hederligt
  • effektiv
  • ansvarsfull