Taselaskennan esimerkki

Esimerkkilaskelma taselaskennasta. Lähtötietoina esimerkissä tasevastaava, jonka käyttötunnin toteutunut tuotanto on 60 MWh, toteutunut kulutus on -40 MWh ja vuorokausimarkkinoiden myynti on -30 MWh.

Taseen muodostuminen 

  • toteutunut tuotanto yhteensä 60 MWh
  • vuorokausimarkkinoiden myynti -30 MWh
  • toteutunut kulutus yhteensä -40 MWh


Tasevastaavan tasepoikkeamaksi saadaan -10 MWh alijäämä, jonka kattamiseksi Fingrid myy tasevastaavalle tasesähköä tasepoikkeaman myyntihinnalla, johon lisätään tasepoikkeaman volyymimaksu.

Tasepoikkeaman hinnat 

Tasepoikkeaman osto- ja myyntihinnat määräytyvät alla olevan taulukon mukaan.