;

Taselaskennan esimerkki

Esimerkkilaskelma taselaskennasta. Lähtötietoina esimerkissä tasevastaava, jonka taseselvitysjakson toteutunut tuotanto on 60 MWh, toteutunut kulutus on -40 MWh ja vuorokausimarkkinoiden myynti on -30 MWh.

Tasepoikkeman muodostuminen 

  • toteutunut tuotanto yhteensä 60 MWh
  • vuorokausimarkkinoiden myynti -30 MWh
  • toteutunut kulutus yhteensä -40 MWh


Tasevastaavan tasepoikkeamaksi saadaan -10 MWh alijäämä, jonka kattamiseksi Fingrid myy tasevastaavalle tasesähköä tasepoikkeaman myyntihinnalla, johon lisätään tasepoikkeaman volyymimaksu.

22.5.2023 otettiin käyttöön 60 min taseselvitysjakson sijaan 15 min taseselvitysjakso. Lisää tietoa asiasta: Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso

Tasepoikkeamat

60 minuuttia
60 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia

Tasepoikkeamien netotus 60 ja 15 minuutin taseselvitysjaksoissa.

 

Tasepoikkeaman hinnat 

Tasepoikkeaman osto- ja myyntihinnat määräytyvät alla olevan taulukon mukaan.

22.5.2023 siirryttiin 15 min taseselvitysjaksoon, tasepoikkeaman hinta on tunnin jokaisella vartilla sama. Viidentoista minuutin tasepoikkeaman hinnoitteluun siirrytään myöhemmin, kun säätösähkön hinta määräytyy 15 minuutin perusteella ja päivänsisäinen rajat ylittävä kaupankäynti Pohjoismaissa siirtyy 15 minuutin resoluutioon (kts. tiedote).