Tasepalveluun sisältyvät reservikustannukset

Suurimman kustannuksen tasepalveluun aiheuttaa kantaverkkoyhtiön reservikustannukset. Reserveillä tässä kohtaa tarkoitetaan niitä reservejä, joita kantaverkkoyhtiö tarvitsee ylläpitääkseen kantaverkon taajuutta ja käyttövarmuutta.

Eri reservilajien kustannuksia kohdistetaan aiheuttamisperusteisesti sekä tasepalvelulle että muille kantaverkkoyhtiön palveluille, lähinnä kantaverkkopalvelulle siten, että taajuusohjatun käyttöreservin kustannukset kuuluvat tasepalvelulle ja häiriöreservit (taajuusohjattu häiriöreservi ja nopea häiriöreservi) kuuluvat sekä tase- että muille palveluille. Häiriöreservien kustannusten jakoperuste on sama kummankin reservin osalta.

imagegbqzu.png

 

Katso myös