;

ECP-sanomaliikenne

Mikä on ECP/EDX?

ECP, eli Energy Communication Platform, on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n ylläpitämä tiedonvaihtoalusta, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan tavan välittää elektronisia sanomia kantaverkkoyhtiöiden sekä muiden markkinatoimijoiden välillä. ECP perustuu MADES-standardiin (Market Data Exchange Standard), joka takaa sen, että viestien tietoja voi lukea vain oikea vastaanottaja.

Digitalisaatio, älykkäiden sähköverkkojen määrän lisääntyminen, aktiiviset asiakkaat ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääntyminen ovat kaikki johtaneet siihen, että datan ja tiedonvaihdon määrä kasvaa nopeasti koko Euroopassa. Lisääntyvää tiedonvaihtoa varten tarvitaan luotettavia sekä harmonisoituja toimintatapoja ja työkaluja. Juuri tähän tarpeeseen ECP on kehitetty, ja alustaa on viime vuosina otettu käyttöön Euroopan laajuisesti. ECP on ensisijainen tiedonvaihtokanava muun muassa uusilla pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla markkinapaikoilla. Myös eSett on ottamassa ECP:n käyttöön omissa toiminnoissaan.

EDX (eli EDX-Toolbox) on ECP-endpointin laajennus, joka mahdollistaa muun muassa palveluiden julkaisun. Pohjoismainen TSO voi julkaista palveluita EDX-palvelukatalogissa (Service Catalogue), joita asiakas voi oman EDX-toolboxinsa kautta hyödyntää. Lisäksi EDX sisältää kattavammat rajapintamahdollisuudet pelkkään ECP:hen verrattuna. Fingrid suosittelee kaikkia toimijoita ottamaan käyttöön EDX:n ECP:n lisäksi.

Markkinatoimija voi ottaa alustan käyttöön perustamalla niin sanotun ECP/EDX-endpointin, jolla he rekisteröityvät Fingridin ECP-verkkoon. Lisäksi toimija tarvitsee yritys/toimijakohtaisen EIC X-koodin sekä EIC V-koodin perustamalleen endpointille. Näitä koodeja käytetään sanomaliikenteessä tunnistamaan lähettäjä sekä vastaanottaja ja rajoittamaan sitä, kuka tietoon pääsee käsiksi. EIC X- sekä EIC V -koodien hakuohjeet löytyvät täältä. Käyttöönoton edellytyksenä on se, että toimijalla on endpointit sekä testaus- että tuotantokäyttöön. 

ECP-alustan käyttö on ilmaista. Markkinatoimijan näkökulmasta huomioon otettavat kustannuskomponentit ovat:

 • Käyttöönotto & ylläpitotyö
 • Tarvittavien liiketoimintasovellusten integroiminen ECP/EDX-alustaan

 

ECPn käyttöönotto suomi.png

ECP/EDX Fingridillä

ECP ja EDX Fingridillä

Fingridillä ECP/EDX:n käyttöönotto on toteutettu vaiheittain. Tällä hetkellä alustan kautta on mahdollista:

 • Toimittaa tarjouksia FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalle
 • Vastaanottaa hyväksytyt tarjoukset FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalla
 • Toimittaa kapasiteettitarjouksia aFRR-markkinalle ja mFRR-markkinalle sekä vastaanottaa tulokset hyväksytyistä aFRR-tarjouksista sekä mFRR-tarjouksista.
 • Toimittaa säätötarjouksia mFRR-markkinalle
 • Vastaanottaa sekä hyväksyä säätötarjousten elektronisia aktivointipyyntöjä

ECP/EDX:n käyttöä laajennetaan Fingridillä koko ajan, ja se tulee olemaan pääasiallinen tiedonvaihtokanava tulevilla pohjoismaisilla mFRR- ja aFRR-markkinoilla sekä myöhemmin eurooppalaisilla markkinapaikoilla. (MARI & PICASSO) Tämän takia kannustammekin reservitoimittajia sekä muita markkinatoimijoita tutustumaan alustaan.

ECP/EDX:n käyttöönotto

Fingrid suosittelee kaikkia toimijoita ottamaan käyttöön ECP:n lisäksi myös EDX:n, sillä se mahdollistaa toimimisen aFRR-kapasiteettimarkkinoilla ja helpottaa toimimista mFRR-kapasiteettimarkkinoilla. Lisäksi EDX sisältää monipuolisemmat rajapintamahdollisuudet ECP/EDX-alustan ja liiketoimintasovelluksien välillä (mm. Kafka sekä FTP protokollat).

Yksityiskohtaiset ohjeet alustan käyttöönottoon on kuvattu Nordic ECP/EDX Group eli NEXin ohjeessa, joka on suunnattu kaikille pohjoismaisille toimijoille. Ohje on saatavilla alla olevassa Hyödyllisiä dokumentteja ja linkkejä -lohkossa

Ylätasolla ECP:n käyttöönottoprosessi on kuvattu alla:

 1. ECP:tä varten tarvitsette kaksi erillistä palvelinta, yhden ECP-testiympäristölle ja toisen ECP-tuotantoympäristölle.
 2. Hakekaa Fingridiltä EIC X- ja EIC V-koodeja. Ottakaa huomioon, että tarvitsette vähintään kaksi EIC V-koodia: yhden testiendpointille sekä yhden tuotantoendpointille. Ohjeet EIC-koodien anomiseen löytyvät täältä.
 3. Tämän jälkeen suorittakaa ohjelmiston asennus (ECP + EDX) NEXin asennusohjeiden mukaisesti.
 4. Suorittakaa tarvittavat palomuuriavaukset ulospäin menevälle liikenteelle.
 5. ECP-endpointin rekisteröinti. Tätä varten tarvitsette rekisteröintitiedoston, jonka saatte olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen ecp.support@fingrid.fi. Ottakaa huomioon, että rekisteröintiä ei voi viimeistellä ennen EIC V-koodin myöntämistä.
 6. Fingridillä on käytössä ECP/EDX:lle yleiset käyttöehdot (kts. liitteet sivun yläosassa). Tutustukaa ehtoihin ja lähettäkää allekirjoitettu versio Fingridille.
 7. Käyttöehtojen allekirjoittamisen jälkeen Fingrid hyväksyy rekisteröinnin.
 8. Kun rekisteröinti on valmis, testatkaa yhteys lähettämällä testiviesti ECP/EDX:n käyttöliittymästä.
 9. Integroikaa ECP/EDX-endpoint omaan liiketoimintasovellukseenne.
 10. Kun sanomien lähettäminen testiympäristössä onnistuu, voidaan siirtyä tuotantoympäristöön.

  blobid2.png
Hyödyllisiä dokumentteja ja linkkejä

Ohjeet EIC-V ja EIC-X koodien anomiseen


ECP & EDX -ohjelmiston lataus


NEX:n ohje ECP:n asennukseen kaikille pohjoismaisille toimijoille.


Implementointiohjeet eri reservimarkkinoille

 

Kaipaatteko apua ECP/EDX-asioissa?

Mikäli kaipaatte tukea ECP/EDX:n asennuksessa tai haluatte ulkoistaa joitakin toimintoja, voitte olla yhteydessä seuraaviin palveluntarjoajiin:

 

HUOM Palveluntarjoajat! Mikäli haluatte päästä yllä olevalle listalle, olkaa yhteydessä Fingridiin:

Lisätietoja aiheesta

Antti Hyttinen
Erikoisasiantuntija
puh. 030 3955353

Jussi Karttunen
Vanhempi asiantuntija
puh. 030 3954456