;

ECP-sanomaliikenne

Mikä on ECP?

ECP, eli Energy Communication Platform, on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n ylläpitämä tiedonvaihtoalusta, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan tavan välittää elektronisia sanomia kantaverkkoyhtiöiden sekä muiden markkinatoimijoiden välillä. ECP perustuu MADES-standardiin (Market Data Exchange Standard), joka takaa sen, että viestien tietoja voi lukea vain oikea vastaanottaja.

Markkinatoimija voi ottaa ECP:n käyttöön perustamalla niin sanotun ECP-endpointin, jolla he rekisteröityvät Fingridin ECP-verkkoon. Lisäksi toimija tarvitsee yritys/toimijakohtaisen EIC X-koodin sekä EIC V-koodin perustamalleen ECP-endpointille. Näitä koodeja käytetään sanomaliikenteessä tunnistamaan lähettäjä sekä vastaanottaja ja rajoittamaan sitä, kuka tietoon pääsee käsiksi. EIC X- sekä EIC V -koodien hakuohjeet löytyvät täältä. Käyttöönoton edellytyksenä on se, että toimijalla on ECP-endpointit sekä testaus- että tuotantokäyttöön.  

ECP Fingridillä

Fingridillä ECP:n käyttöönotto on toteutettu vaiheittain. Tällä hetkellä ECP:n kautta on mahdollista:

 • Toimittaa tarjouksia FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalle
 • Vastaanottaa hyväksytyt tarjoukset FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalla
 • Toimittaa säätötarjouksia mFRR-markkinalle
 • Vastaanottaa sekä hyväksyä säätötarjousten aktivointipyyntöjä

ECP:n käyttöä laajennetaan Fingridillä koko ajan, ja se tulee olemaan pääasiallinen kaupankäyntitietojen kommunikointiväylä tulevilla pohjoismaisilla mFRR- ja aFRR-markkinoilla sekä myöhemmin eurooppalaisilla markkinapaikoilla. (MARI & PICASSO) Tämän takia kannustammekin reservitoimittajia sekä muita markkinatoimijoita tutustumaan ECP:hen.

ECP:n käyttöönoton vaiheet

 1. Ole sähköpostitse tai puhelimitse yhteydessä tällä sivulla mainittuihin Fingridin yhteyshenkilöihin, jotka laittavat ECP:n käyttöönottoprosessin vireille
 2. Hae Fingridiltä EIC X- ja EIC V-koodeja. Ottakaa huomioon, että tarvitsette vähintään kaksi EIC V-koodia: yhden testiendpointille sekä yhden tuotantoendpointille.
 3. Seuratkaa Fingridin lähettämiä ohjeita vaadittaviin palomuuriavauksiin liittyen
 4. Ladatkaa ECP-asennuspaketti ja suorittakaa asennus Fingridin toimittamien asennusohjeiden mukaisesti
 5. ECP-endpointin rekisteröinti
 6. Yhteyskokeilut sekä testausta testiympäristössä
 7. Kun sanomien lähettäminen testiympäristössä onnistuu, voidaan siirtyä tuotantoon

Käyttöönottoprosessi on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tiedostossa ”Fingrid ECP implementation process”. Lisäksi liitteenä on implementointiohjeita erityyppisten XML-sanomien koostamiseen sekä esimerkkejä eri markkinapaikoilta.

 

Mikä on EDX?

EDX-Toolbox on ECP-endpointin laajennus, joka mahdollistaa muun muassa palveluiden julkaisun. Pohjoismaalainen TSO voi julkaista palveluita EDX-palvelukatalogissa (Service Catalogue), joita asiakas voi oman EDX-toolboxinsa kautta hyödyntää.

image230if.png