ECP-sanomaliikenne

Mikä on ECP/EDX?

ECP, eli Energy Communication Platform, on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n ylläpitämä tiedonvaihtoalusta, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan tavan välittää elektronisia sanomia kantaverkkoyhtiöiden sekä muiden markkinatoimijoiden välillä. ECP perustuu MADES-standardiin (Market Data Exchange Standard), joka takaa sen, että viestien tietoja voi lukea vain oikea vastaanottaja.

Digitalisaatio, älykkäiden sähköverkkojen määrän lisääntyminen, aktiiviset asiakkaat ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääntyminen ovat kaikki johtaneet siihen, että datan ja tiedonvaihdon määrä kasvaa nopeasti koko Euroopassa. Lisääntyvää tiedonvaihtoa varten tarvitaan luotettavia sekä harmonisoituja toimintatapoja ja työkaluja. Juuri tähän tarpeeseen ECP on kehitetty, ja alustaa on viime vuosina otettu käyttöön Euroopan laajuisesti. ECP on ensisijainen tiedonvaihtokanava muun muassa uusilla pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla markkinapaikoilla. Myös eSett on ottamassa ECP:n käyttöön omissa toiminnoissaan.

EDX (eli EDX-Toolbox) on ECP-endpointin laajennus, joka mahdollistaa muun muassa palveluiden julkaisun. Pohjoismainen TSO voi julkaista palveluita EDX-palvelukatalogissa (Service Catalogue), joita asiakas voi oman EDX-toolboxinsa kautta hyödyntää. Lisäksi EDX sisältää kattavammat rajapintamahdollisuudet pelkkään ECP:hen verrattuna.

Markkinatoimija voi ottaa ECP:n käyttöön perustamalla niin sanotun ECP-endpointin, jolla he rekisteröityvät Fingridin ECP-verkkoon. Lisäksi toimija tarvitsee yritys/toimijakohtaisen EIC X-koodin sekä EIC V-koodin perustamalleen ECP-endpointille. Näitä koodeja käytetään sanomaliikenteessä tunnistamaan lähettäjä sekä vastaanottaja ja rajoittamaan sitä, kuka tietoon pääsee käsiksi. EIC X- sekä EIC V -koodien hakuohjeet löytyvät täältä. Käyttöönoton edellytyksenä on se, että toimijalla on ECP-endpointit sekä testaus- että tuotantokäyttöön. 

ECP-alustan käyttö on ilmaista. Markkinatoimijan näkökulmasta huomioon otettavat kustannuskomponentit ovat:

 • Käyttöönotto & ylläpitotyö
 • Tarvittavien liiketoimintasovellusten integroiminen ECP/EDX-alustaan

 

ECPn käyttöönotto suomi.png

ECP Fingridillä

ECP ja EDX Fingridillä

Fingridillä ECP/EDX:n käyttöönotto on toteutettu vaiheittain. Tällä hetkellä alustan kautta on mahdollista:

 • Toimittaa tarjouksia FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalle
 • Vastaanottaa hyväksytyt tarjoukset FCR-N, FCR-D sekä FFR-markkinalla
 • Toimittaa kapasiteettitarjouksia aFRR-markkinalle sekä vastaanottaa tulokset hyväksytyistä aFRR-tarjouksista. aFRR-markkinalla vaaditaan ECP:n lisäksi EDX.
 • Toimittaa säätötarjouksia mFRR-markkinalle
 • Vastaanottaa sekä hyväksyä säätötarjousten elektronisia aktivointipyyntöjä

ECP/EDX:n käyttöä laajennetaan Fingridillä koko ajan, ja se tulee olemaan pääasiallinen tiedonvaihtokanava tulevilla pohjoismaisilla mFRR- ja aFRR-markkinoilla sekä myöhemmin eurooppalaisilla markkinapaikoilla. (MARI & PICASSO) Tämän takia kannustammekin reservitoimittajia sekä muita markkinatoimijoita tutustumaan ECP:hen.

ECP:n käyttöönotto

ECP:n käyttöönoton ensimmäinen vaihe tulisi olla tarpeen määritys: Riittääkö pelkkä ECP vai tulisiko lisäksi ottaa käyttöön EDX? EDX mahdollistaa toimimisen aFRR-kapasiteettimarkkinalla ja lisäksi EDX sisältää monipuolisemmat rajapintamahdollisuudet ECP/EDX-alustan ja liiketoimintasovelluksien välillä (mm. Kafka sekä FTP protokollat).

Yksityiskohtaiset ohjeet alustan käyttöönottoon on kuvattu NEX:n (Nordic ECP/EDX Group) ohjeessa, joka on suunnattu kaikille pohjoismaisille toimijoille.

Ylätasolla ECP:n käyttöönottoprosessi on kuvattu alla:

 1. ECP:tä varten tarvitsette kaksi erillistä palvelinta, yhden ECP-testiympäristölle ja toisen ECP-tuotantoympäristölle.
 2. Hakekaa Fingridiltä EIC X- ja EIC V-koodeja. Ottakaa huomioon, että tarvitsette vähintään kaksi EIC V-koodia: yhden testiendpointille sekä yhden tuotantoendpointille. Ohjeet EIC-koodien anomiseen löytyvät täältä: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/eurooppa-yhteistyo/eic-koodit/
 3. Tämän jälkeen suorittakaa ECP:n asennus NEX:n asennusohjeiden mukaisesti.
 4. Suorittakaa tarvittavat palomuuriavaukset ulospäin menevälle liikenteelle.
 5. ECP-endpointin rekisteröinti. Tätä varten tarvitsette rekisteröintitiedoston, jonka saatte olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen support@fingrid.fi. Ottakaa huomioon, että rekisteröintiä ei voi viimeistellä ennen EIC V-koodin myöntämistä.
 6. Fingrid hyväksyy rekisteröinnin.
 7. Kun rekisteröinti on valmis, testatkaa yhteys lähettämällä testiviesti ECP:n käyttöliittymästä.
 8. Integroikaa ECP-endpoint omaan liiketoimintasovellukseenne.
 9. Kun sanomien lähettäminen testiympäristössä onnistuu, voidaan siirtyä tuotantoympäristöön.

  blobid2.png

Lisätietoja aiheesta

Antti Hyttinen
Asiantuntija
puh. 030 3955353

Jussi Karttunen
Erikoisasiantuntija
puh. 030 3954456

Katso myös