;

Siirtoalueiden karttakuva

Suomen siirtoaluejakoa hyödynnetään osana kantaverkon ja sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämistä sähkön toimitushetken aikana. Siirtoaluejakoa käytetään tuotantosuunnitelmien yhteydessä sekä säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoilla tarjouksen kohdistamisessa. Siirtoalueella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jossa voimalaitokset, kulutuskohteet tai energiavarastot sijaitsevat. Siirtoaluejako uudistettiin 22.5.2023 manuaalisen taajuuden palautusreservin uusien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. 

Tällä hetkellä voimassa olevan siirtoaluejaon mukaan Suomessa on kolme siirtoaluetta (etelä, keski ja pohjoinen), joiden maantieteellinen sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa.