Siirtoalueiden karttakuva, luonnos 22.5.2023 voimaantulevasta siirtoaluejaosta

Suomen siirtoaluejakoa hyödynnetään osana kantaverkon ja sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämistä sähkön toimitushetken aikana. Siirtoaluejakoa käytetään tuotantosuunnitelmien yhteydessä sekä säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoilla tarjouksen kohdistamisessa. Siirtoalueella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jossa voimalaitokset, kulutuskohteet ja energiavarastot sijaitsevat.

Tällä hetkellä voimassa olevan siirtoaluejaon mukaan Suomessa on kaksi siirtoaluetta, leveyspiirin 64° pohjoispuoli (pohjoinen) ja leveyspiirin 64° eteläpuoli (etelä). Fingrid on esittänyt Energiavirastolle siirtoaluejaon uudistamista 22.5.2023 alkaen siten, että Suomessa on jatkossa kolme siirtoaluetta (etelä, keski ja pohjoinen), joiden maantieteellinen sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa.