;

Ansaintamallit

Alla on esitetty muutama yksinkertaistettu esimerkki osallistumisesta reservimarkkinoille. Tarkemmat ehdot ja hinnoitteluperiaatteet löytyvät kuhunkin markkinapaikkaan liittyvistä sopimuksista.

Kohde, jonka sähkötehoa on mahdollista sekä lisätä että vähentää useita kertoja tunnissa, voi osallistua esimerkiksi taajuusohjattuun käyttöreserviin.

  • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2020 vuosimarkkinahinta ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:


          1 MW * 13,2 €/MW,h * 7 000 h = 92 400 € / vuosi

  • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2019 volyymipainotettu keskihinta ja 4 000 h tunnin pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:


          1 MW * 31,4 €/MW,h * 4 000 h = 125 600 € / vuosi

Kohde, jonka sähkön tuotantoa on mahdollista lisätä tai kulutusta vähentää nopeasti taajuuden laskiessa alle 49,9 Hz:iin, voi osallistua esimerkiksi taajuusohjattuun häiriöreserviin (ylössäätötuote). Aktivointeja tapahtuu harvemmin kuin taajuusohjatussa käyttöreservissä.

  • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2020 vuosimarkkinahinta ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:

 
          1 MW * 1,9 €/MW,h * 7 000 h = 13 300 € / vuosi

  • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2019 volyymipainotettu keskihinta ja 1 000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:


          1 MW * 16,1 €/MW,h * 1 000 h = 16 100 € / vuosi

Kohde, jota voi säätää 15 minuutin kuluessa, voi osallistua esimerkiksi säätösähkömarkkinoille. Säätösähkömarkkinoille jätetään tunneittaisia ylössäätö- ja alassäätötarjouksia. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon lisäämistä tai kulutuksen pienentämistä. Vastaavasti alassäätö tarkoittaa tuotannon pienentämistä tai kulutuksen lisäämistä.

  • 10 MW ylössäätötarjous 100 €/MWh hintaan säätösähkömarkkinoille, oletuksena vuoden 2019 toteumat ja tarjouksen hyväksyntä kaikkina tunteina, kun ylössäätöjä on tehty ja säätöhinta on ylittänyt 100 €/MWh (263 kertaa eli 3 % tunneista). Korvaus määräytyy kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaisesti, tälle ajalle vähintään 100 €/MWh ylössäätöjen keskihinta on ollut 182 €/MWh.

         
          10 MW * 182 €/MWh * 8760 h * 0,03 = 478 296 € / vuosi

Säätösähkömarkkinoilla toimiva kohde voi osallistua myös säätökapasiteettimarkkinoille. Säätökapasiteettimarkkinoilla kohde saa kapasiteettikorvauksen siitä, että jättää sitovat ylössäätötarjoukset jo edellispäivänä. Säätökapasiteettimarkkinoille osallistuminen tapahtuu tarjouskilpailun kautta. Säätökapasiteettia hankitaan viikon jaksoille, ja kapasiteetista maksettava korvaus määräytyy kullekin viikolle kalleimman hyväksytyn tarjouksen perusteella. Säätökapasiteettitarjouksen toteutunut pysyvyys vaikuttaa myös kapasiteettikorvaukseen.

  • 10 MW kapasiteettitarjous hyväksytty säätökapasiteettimarkkinoille viikoksi hintaan 500 €/MW/viikko. Säätökapasiteettitarjous jätetään joka tunnille.


          10 MW * 500 €/MW/viikko = 5 000 € / viikko