;

Ursprungsgarantitjänst för el

Vi säkerställer elens ursprung för förnybara energiformer och för kärnkraft.

Ursprungsgarantier för el är certifikat med vilka man certifierar att elen har producerats med förnybara energikällor, med kärnkraft eller högeffektiv kraftvärme.

En elförsäljare som säljer eller i sin marknadsföring uppger sig använda förnybar energi eller kärnkraft ska certifiera elens ursprung. På samma sätt ska en elproducent eller elförbrukare som i sin övriga verksamhet lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget till den el som producenten eller förbrukaren använder certifiera ursprunget till andelen el från förnybara energikällor och kärnkraft. Certifiering sker genom att ett antal ursprungsgarantier motsvarande den mängd el som marknadsförts som förnybar eller som kärnkraft återkallas.

I Finland är det Fingrid Abp som ansvarar för förvaltningen av det elektroniska ursprungsgarantiregistret för el. Fingrid Abp har avskilt denna uppgift till sitt helägda dotterbolag Finextra Ab. Upprätthållandet av registret är en myndighetsuppgift som övervakas av Energimyndigheten.  Finextras ursprungsgarantiregister togs i bruk 1.1.2015.

Finextra är medlem i AIB (Association of Issuing Bodies). Överföringar av ursprungsgarantier mellan elektroniska register i olika länder görs via Hub, som administreras av AIB.

 

Mer information

​go@finextra.fi

Kirsi Salmivaara

specialist
tfn. +358 30 395 5227
kirsi.salmivaara@fingrid.fi

Kaija Niskala

servicechef
tfn. +358 30 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

Se även