;

Finanssiriskien hallinnan periaatteet

 

Riittävä likviditeetti

 • Likvidit varat ja sitovat luottolupaukset yhteensä vähintään 110 prosenttia lyhytaikaisesta velasta
 • MEUR 300 sitova valmiusluotto
 • MEUR 90 tililimiittejä
 • Jatkuva kassavirran ennustaminen

 

Jälleenrahoitusriski

 • Jälleenrahoitus minä tahansa yksittäisenä vuotena alle 30% kokonaisvelasta
 • Tasainen erääntymisprofiili
 • Hajautetut rahoituslähteet
 • Vahva luottoluokitus vähintään kahdelta johtavalta luottoluokituslaitokselta

 

Luotto- ja vastapuoliriski

 • Vastapuolien hyväksyntä etukäteen määriteltyjen taloudellisten mittareiden perusteella
 • Jatkuva luottoriskianalyysi ja seuranta
 • Vaatimukset vastapuolien luottoluokituksista ja limiiteistä
 • Voimassaoleva ISDA sopimus johdannaiskaupan vastapuolien kanssa

 

Markkinariski

 • Johdannaisten käyttö vain suojaustarkoituksessa
 • Korkoriskin suojaus: siirtyminen kohti yhden vuoden keskimääräistä korkosidonnaisuusaikaa
 • Merkittävä valuutta- ja hyödykeriski täysin suojattu
 • Häviösähkön hankinnan suojaushorisontti neljä vuotta, tavoitteena suojata toimitusvuosi täysin