Velan erääntymisen aikataulu

Velan erääntymisprofiili 31. joulukuuta 2022*
imagefdn65.png

*Ei sisällä IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja

Lyhytaikainen velka 6 % MEUR   63
Pitkäaikainen velka 94 % MEUR   963
Kokonaisvelka MEUR   1 026

 

MEUR EMTN EIB NIB
2023 30 29 4
2024 300 29 10
2025 80 29 16
2026 0 15 14
2027 100 15 12
2028 35 15 12
2029 110 8 12
2030 48 0 12
2031 0 0 12
2032 0 0 12
2033- 0 0 68