Velan erääntymisen aikataulu

Velan erääntymisprofiili 31. joulukuuta 2020*

*Ei sisällä IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja

Lyhytaikainen velka 12 % MEUR   140
Pitkäaikainen velka 88 % MEUR   1 005
Kokonaisvelka MEUR   1 145

 

MEUR EMTN ECP EIB NIB PANKKILAINAT
2021 0 72 14 4 50
2022 30 0 14 4 0
2023 30 0 29 4 0
2024 300 0 29 7 0
2025 80 0 29 10 0
2026 0 0 15 8 0
2027 100 0 15 6 0
2028 35 0 15 6 0
2029 110 0 8 6 0
2030 48 0 0 6 0
2031- 0 0 0 58 0