Reservipäivä

Reservipäivä 2020

Fingridin reservipäivän tilaisuus pidettiin tänä vuonna webinaarina 13.5. klo 12.30-15.30.

Tilaisuuden aineisto:

Avaus ja ajankohtaiskatsaus >

Nopea taajuusreservi FFR >

Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D)  käyttöönotto ylitaajuustilanteisiin

Taajuusohjattujen reservien ajankohtaiset

aFRR-kapasiteettimarkkinat >

Säätösähkömarkkinoiden kehitysnäkymiä >

Yhteenveto >

 

Keskustelutilaisuus uudesta, nopeasta taajuusreservistä (FFR, Fast Frequency Reserve) 12.6.2019 klo 9-12.

Tilaisuuden aineisto >

 

Reservipäivä 2019

Fingridin reservipäivä järjestettiin 8.5.2019 Finlandia-talossa Helsingissä.

Tilaisuuden esitykset:

Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiskatsaus reservihankintaan

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilanne

Lainsäädännön edellyttämät ehdotukset

Uusi nopea taajuusreservi Fast Frequency Reserve (FFR)

Eurooppalaisen lainsäädännön ja markkinapaikkojen kehitys

Taajuusohjattujen reservien ajankohtaisia

Reservimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä

Oma Fingrid/Restore -reservitiedonhallintajärjestelmän esittely

Yhteenveto

 

Reservipäivä 2018 

Reservipäivä järjestettiin 16.5.2018 Helsingissä

Tilaisuuden esitykset:

Reservihankinnan ajankohtaiskatsaus

Pohjoismaisen tasehallinnan roadmap ja ACE-malli

Verkkosääntöjen vaikutukset reservien hankintaan:

- Kansalliset reservitoimittajien ehdot
- Käytön verkkosäännön sidosryhmäkuulemiset
- Eurooppalaiset markkinapaikat MARI ja PICASSO

Ajankohtaista:

- Taajuusohjattujen reservien tekniset vaatimukset kaudelle 2019-2020
- Säätökapasiteetin hankinnan muutosesitykset
- Pohjoismaisen FCP-projektin tilannekatsaus

Industry hack -pilottihankkeet:

- Reservitiedon hallintajärjestelmä ja reaaliaikatiedon uudet toimitustavat
- Reaaliaikainen käyttö FCR-laskutusperusteena
- Sähköiset säätösähkö- ja reservitarjoukset Vaksiin

Lämmin kiitos osallistujille!

 

Reservipäivät 2017

Reservipäivät järjestettiin 17.-18.5.2017 Helsingissä. 

17.5. esitykset (Slidesharessa):


18.5. esitykset (Slidesharessa):


Katsaus reservien hankintaan
Ajankohtaista:
Sähkömarkkinoiden tiekartta
Eurooppalaisen säädännön kehitys
Eurooppalaiset säätösähkömarkkinat "MARI"
Alassäätötarjousten niukkuus
Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) nyt ja tulevaisuudessa 
Reservimarkkinat palveluntarjoajan näkökulmasta
Säätökapasiteetin varmistaminen

Kehityshankkeet:
TEM:n Älyverkkotyöryhmä
Fingridin aggregointipilotit taajuusohjattuun käyttöreserviin ja säätösähkömarkkinoille
Miten reservikaupankäynti toimii 2020-luvulla?
Reservikaupankäynnin elektronisen tiedonvaihdon termistö tutuksi 
Reservimarkkinatiedon julkaiseminen

Lämmin kiitos kaikille mukanaolleille!