;
19.9.2022 11.50
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Fingrid päivitti arvion sähkön riittävyydestä tulevana talvena: Muutoksia tehoreservissä ja tuonnin saatavuudessa

Tiedotetta on päivitetty 3.10.2022, uusi tiedote löytyy täältä. 

Fingrid on päivittänyt arviotaan tulevan talven sähkön riittävyydestä Energiaviraston tehoreservipäätöksen ja Etelä-Ruotsin muuttuneen tehotilanteen myötä. Muutoin tilanne on pääosin pysynyt samana, sillä sota Euroopassa jatkuu ja energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu edelleen aiheuttaen sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia. Suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.  

Päivitetty arviossa kotimaan tehotase pysyy samana kuin Fingridin ensimmäisessä arviossa, joka julkaistiin 22.8.2022. Energiavirasto päätti keskeyttää tehoreservin hankinnan, jonka kapasiteetiksi arvioitiin aiemmin 600 megawattia. Vastaavasti kuitenkin kotimaisen saatavilla olevan markkinaehtoisen kapasiteetin arvioidaan kasvavan noin 600 megawattia, sillä viime tehoreservikauteen osallistuneita voimalaitoksia siirtyy markkinoille. Esimerkiksi Fortum ryhtyi valmistelemaan Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön.

Tiedote190922_su.JPG

Kuva: Arvio talvikauden 2022–2023 sähkön tuotannosta ja kulutuksesta, tilanteessa, jossa sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat ongelmitta.

Tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista heikentynyt – jokainen voi vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään

Yhtenä merkittävänä sähkön riittävyyteen vaikuttavana tekijänä on tuontisähkön saatavuus, sillä huippukulutustilanteessa sähköä on tuotu merkittäviä määriä Ruotsista ja Virosta. Tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista on heikentynyt, koska Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huollon on ilmoitettu pitkittyvän tammikuun loppuun saakka. Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on varoittanut, että Etelä-Ruotsissa riski sähkökatkoille on kasvanut.

Huippukulutustilanteissa sähkömarkkinoiden normaali toiminta ja kulutuksen jousto korkeiden hintojen aikaan edesauttavat sähköjärjestelmän ylläpitoa. Samanaikaiset häiriöt merkittävissä sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä voivat aiheuttaa haasteita sähkön riittävyydelle. Kireä pakkasjakso, joka koettelee yhtäaikaisesti Suomea ja muita Itämeren alueen maita, aiheuttaa erityisen haastavan tilanteen. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua.

Jokainen suomalainen sähkön kuluttaja voi vaikuttaa tarvittavan sähkön määrään. Suomi on kulutushuippujen aikaan; tyypillisesti arkipäivien aamuina ja alkuiltoina eniten tuontisähkön varassa. Vähentämällä sähkön kulutusta kalliilla huipputunneilla ja siirtämällä sitä erityisesti yöaikaan voidaan vähentää tarvittavaa tuontisähköä, mikä vähentää olennaisesti sähköpulan riskiä. Esimerkiksi viiden prosentin leikkauksella huippukulutus laskisi noin 700 megawattia. Lisää tietoa aamun ja alkuillan sähköruuhkan välttämisestä Fingrid-lehden artikkelissa.

Fingrid päivittää arviota sähkön riittävyydestä tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa.

Lisätietoja:

Johtaja Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh 040 506 4695

Fingridin tiedote 22.8.2022: Tulevan talven sähkön riittävyydessä useita epävarmuustekijöitä >

Energiaviraston tiedote 16.9.2022: Sähkön tehoreservin hankinta keskeytyy >

Fortumin tiedote 16.9.2022: Fortumin Meri-Porin voimalaitos ei tullut valituksi tehoreserviin >

Tietoa sähköpulasta ja sen hoitamisesta: www.fingrid.fi/sahkopula

Faktaboksi: Sähkön riittävyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

  • Tulevan talvikauden säällä on suuri merkitys sekä huippukulutukseen että saatavilla olevaan tuulivoimatuotantoon. Toteutuva huippukulutus on pienempi leudolla säällä ja vastaavasti tuulivoimatuotanto on suurempaa tuulisella säällä.
  • Käytössä olevien merkittävien voimalaitosten tuotantokyky. Tuotantokykyyn voivat vaikuttaa vikaantumiset tai Olkiluoto 3 ydinvoimalan käyttöönoton myöhästyminen sekä voimalaitospolttoaineiden, etenkin maakaasun, saatavuusongelmat.
  • Siirtoyhteyksien luotettavuus tuontikapasiteetin varmistamiseksi. Lisäksi tuonnin saatavuuteen vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä.