;

Fingrid uppdaterade sin bedömning av elförsörjningen i vinter: mindre inhemsk produktionskapacitet tillgänglig än förväntat, viktigt att spara el

Fingrid har 9.12.2022 uppdaterat sin bedömning av elförsörjningen under den kommande vintern. Risken för att hamna i elbrist en kall vinterdag har ökat eftersom idrifttagningen av Olkiluoto 3 försenas från det som har meddelats tidigare.

Det kommer att finnas mindre inhemsk produktionskapacitet tillgänglig än tidigare beräknat, vilket accentuerar vikten av att spara el och tajma elanvändningen för att säkerställa elförsörjningen. Å andra sidan är samproduktionen av el och värme, CHP, ännu inte i full användning, men tillgången på inhemsk elproduktion har visat sig motsvara den tidigare uppskattningen. Idrifttagningen av kraftverket i Havs-Björneborg samt att Norges vattenmagasin fylls förbättrar situationen i de nordiska länderna.

Toppförbrukningen av el under den kommande vintern uppskattas till 14 400 megawatt. Förbrukningen är mycket beroende av temperaturen och är vanligtvis som högst vid köld i januari–februari. Vid uppskattningen har beaktats den minskning av elanvändningen som har observerats under hösten, vilket är en följd av att konsumenterna sparar el. Det är viktigt att fortsätta spara el för att säkerställa att elen räcker till. Utöver detta förbättras elförsörjningen avsevärt av tajmning av elanvändningen utanför topptimmarna på morgonen och eftermiddagen på vardagar. Under en toppförbrukningssituation skulle en minskning av elanvändningen med cirka 10 procent motsvara produktionskapaciteten hos Olkiluoto 3-enheten.

imagegh0j.png

Bild: Uppskattning av elproduktion och elförbrukning en mycket kall och vindstilla vinterdag under vintersäsongen 2022–2023 (uppdaterad 9.12.2022)

.

”Under första veckan i december har vi konstaterat att den uppskattning av tillgången på inhemsk elproduktion som gjordes i början av hösten är korrekt, med undantag för den beklagliga förseningen av Olkiluoto 3. Den elbesparing som inleddes under hösten samt företagens och kommunernas frivilliga förfarande för stöd till elsystemet förbättrar dock utsikterna avsevärt när det gäller elförsörjningen under vintern. Genom dessa åtgärder kan vi förebygga risken för elbrist. En betydande osäkerhetsfaktor för elförsörjningen är dessutom vädersituationen under den kommande vintern och tillgången på el som importeras från södra Sverige, där vi övervakar situationen på elmarknaden i Östersjöregionen.”, konstaterar Tuomas Rauhala, direktör för driften av Fingrids kraftsystem.

Om lägesbilden förändras uppdaterar Fingrid bedömningen av elförsörjningen under den kommande vintern.

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, tel. 040 506 4695

Tidigare pressmeddelanden om vinterns effektsituation:

Fingrids pressmeddelande 3.10.2022: Fingrid uppdaterade sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern: elanvändningen har minskat – besparingsåtgärderna måste fortsätta

Fingrids pressmeddelande 19.9.2022: Fingrid uppdaterade bedömningen av elens tillräcklighet under den kommande vintern: Ändringar i effektreserven och tillgänglig import >

Fingrids pressmeddelande 22.8.2022: Flera osäkerhetsfaktorer när det gäller elens tillräcklighet under den kommande vintern >

 

Information om elbrist och hur den hanteras: www.fingrid.fi/sahkopula

Faktaruta: Viktiga faktorer som påverkar elförsörjningen

  • Vädret under den vintersäsongen har stor betydelse för både toppförbrukning och tillgänglig vindkraftsproduktion. Den faktiska toppförbrukningen är lägre vid milt väder och på motsvarande sätt är vindkraftsproduktionen högre i blåsigt väder.
  • Produktionskapaciteten hos de kraftverk som är i drift. Produktionskapaciteten kan påverkas av exempelvis uppkomst av fel samt problem med tillgången på kraftverksbränslen, såsom naturgas, biomassa och torv.
  • Tillförlitligheten hos överföringsförbindelser för att säkerställa importkapacitet. Dessutom påverkas tillgången på import av ländernas eventuella egna problem med elens tillräcklighet.