;

Tjänster

Fingrids tjäster är grid servicer och elmarknad servicer. Våra kunder består av elproducenter, nätbolag, storkonsumenter av el samt andra elmarknadsaktörer.

Läs mera av Fingrids tjänster på engelska.