;

Fingridin vihreä joukkovelkakirja osana yhtiön kokonaisvastuullista toimintamallia

Suomen ensimmäinen yritystason Green Bond huomioitiin Lontoon pörssissä.

Fingrid uutisoi 23. marraskuuta 2017 vihreän, suuruudeltaan 100 miljoonan euron, joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskusta. Järjestely herätti laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja laajensi yhtiön sijoittajakuntaa. Tämän Suomen ensimmäisen yritystason Green Bondin listaus huomioitiin Lontoon pörssissä (London Stock Exchange) 11.1.2018, jolloin Fingrid pääsi avaamaan pörssin kaupankäynnin.

LSE 

Kuva: Fingrid Oyj avasi Lontoon pörssin kaupankäynnin 11.1.2018. Pörssin parvekkeella muiden muassa sir Roger Gifford SEB,  Suomen Lontoon suurlähettiläs Päivi Luostarinen, Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, lakiasiainjohtaja Marina Louhija, Group Treasurer Jussi Pohjanpalo sekä viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja.  


Fingridin strategia ja sen näkökulmat muodostavat lähtökohdan yritysvastuutyöllemme. Yritysvastuu on keskeinen elementti strategiamme toteuttamisessa ja liiketoimintaosaamisessamme. Toimimalla vastuullisesti kaikilla osa-alueilla pystymme tuottamaan parhaiten arvoa sidosryhmillemme ja varmistamaan hankkeidemme yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Fingridin Green Bondilla keräämä rahoitus myös osaltaan edistää vastuullisen velkasijoitusmarkkinan globaalia kehitystä.

"Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka missio on turvata asiakkaille ja yhteiskunnalle varma sähkö ja muovata tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Vastuullisuus on yhtiömme arvo, joten meille on luontevaa osallistua Green Bond -markkinoille rahoittaaksemme pitkäaikaisia investointejamme, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia", sanoo Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.

Toimintamme läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille on otettu huomioon. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina.

Fingrid tulee jatkossa raportoimaan myös vihreän joukkovelkakirjan puitteissa rahoitettavista hankkeista, jotka liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentävät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Hankkeista esimerkiksi Kristiinankaupungin muuntoasemahanke mahdollistaa liitettäväksi 300 MW uutta tuulivoimakapasiteettia ilman uusia voimajohtoinvestointeja. Isohaaran-Raasakan johdinvaihtohanke mahdollistaa 100 MW uutta tuulivoimakapasiteettia liitettäväksi vähin liityntäkustannuksin ja Hikiä-Orimattila -voimajohtohanke, jolla korvataan vuonna 1928 rakennettua Rautarouva-siirtolinjaa, vähentää merkittävästi sähkön siirtohäviöitä.

Päivittäisessä työssä Fingridin vastuulliset toimintatavat heijastuvat esimerkiksi henkilöstön jatkuvana koulutuksena, työturvallisuuden yhteishankkeina yhtiön palvelutoimittajien kanssa, materiaalitehokkuutena, hankintojen vastuullisuuden aktiivisena varmistamisen ja palkittuina ympäristövaikutusten arviointeina.

Lisätietoja:

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid
puh. +358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Lisätietoja myös Fingridin englanninkielisiltä Green financing –sijoittajasivuilta  

Aiempi uutinen aiheesta


Sanaselitys:

Green Bondit ovat joukkovelkakirjoja, joiden liikkeeseenlaskussa nostettu velkapääoma korvamerkitään investointeihin, joilla hyvin todennäköisesti saavutetaan pitkäaikaisia, nettovaikutuksiltaan positiivisia ympäristövaikutuksia. Lainan ottaja sitoutuu raportoimaan vuosittain, minkälaisiin vihreisiin hankkeisiin velkaa on käytetty.