;
24.5.2023 09.04
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoilla siirryttiin Suomessa 15 minuutin taseselvitysjaksoon

Suomessa siirryttiin 15 minuutin taseselvitysjaksoon maanantaina 22.5. klo 01.00. Käyttöönotto onnistui suunnitellusti ja nyt sekä taseselvitysyhtiö eSettin että vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtopalveluja tarjoavan Datahubin järjestelmät toimivat vartin aikajaksoissa. Varttitaseen käyttöönotto on ensimmäinen askel kohti 15 minuutin kaupankäyntiä.

Maanantaina 22.5. klo 01.00 saavutettiin merkittävä virstanpylväs Suomen sähkömarkkinoilla, kun 15 minuutin taseselvitysjakso otettiin käyttöön. Käyttöönotto onnistui suunnitellusti ja nyt sekä eSettin taseselvityslaskenta että Datahubin järjestelmät toimivat 15 minuutin aikajaksoissa. Myös osa energiamittauksista on siirtynyt kevään aikana vartin mittausresoluutioon. Kaupankäynti 15 minuutin tuotteilla on mahdollista Suomen tarjousalueella päivänsisäisessä kaupankäynnissä.

”Sähkön tuotantorakenteessa tapahtuu iso muutos, kun tuotanto muuttuu sääriippuvaksi ja vaihtelevaksi. Se edellyttää muutosta myös sähkömarkkinoihin ja kaupankäyntiin, minkä vuoksi markkina-aikayksikköä lyhennetään tunnista 15 minuuttiin. Muutokset alkavat nyt taseselvityksen ja mittauksen siirtämisestä varttiin”, taustoittaa muutosta Fingridin johtaja Asta Sihvonen-Punkka.

”Oikea suunta kohti reaaliaikaisuutta”

Varttitaseeseen siirtymistä on valmisteltu yhteispohjoismaisesti. ”Pohjoismainen siirtymä vaihtui vuosien varrella yhdestä suuresta yhteissiirtymästä vähittäin markkinoilla tapahtuvaksi muutokseksi, jossa Suomi ja Tanska siirtyivät varttiin nyt toukokuussa 2023, Ruotsi marraskuussa 2023 ja Norja vuoden 2024 alkupuolella”, pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden taseselvitysyhtiö eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen kertoo.

”Sähkömarkkinoille tämä on oikea suunta kohti reaaliaikaisuutta. On hyvä, että markkinamalli ja todellisuus ovat mahdollisimman lähellä toisiaan ja ohjaussignaalit kohtaavat”, Ahonen sanoo.

Datahub toimii jakeluverkkoyhtiöiden energiamittausten taseselvittäjänä. ”Datahub suorittaa jakeluverkon taseselvityksen vaaditulla vartin resoluutiolla ja raportoi lasketut tulokset edelleen eSettille. Jos loppukuluttajan mittari on jo vaihdettu varttimittaukseen, niin datahubin asiakasportaalista hän näkee kulutuksensa myös vartissa”, Datahubin toimitusjohtaja Pasi Aho kertoo. Varttimittauksen piirissä oli 23.5. noin 15 % mittauksista ja siirtymä jatkuu tulevina vuosina.

Asiakkailla muutos on edellyttänyt mm. varttimittausten toimittamista datahubiin ja muutokset ovat koskeneet eniten jakeluverkonhaltijoiden järjestelmiä. Datahubissa on nyt valmius käsitellä myös ns. paikallisten energiayhteisöjen mittaustietoja.

Ensimmäinen askel totuttaa varttimaailmaan

Valmistautuminen varttitaseeseen aloitettiin hyvissä ajoin ja käyttöönotto on ollut suuri ponnistus kaikille markkinatoimijoille. Varttiin siirtyminen on vaatinut merkittävän määrän tietojärjestelmä-, mittari- ja toimintamallimuutoksia. Pääsääntöisesti muutokset ehdittiin tekemään ajallaan ja ne toteutettiin hyvässä yhteistyössä toimialalla.

Varttitaseen käyttöönotto on ensimmäinen askel kohti yhteisiä eurooppalaisia 15 minuutin markkinoita. Muutos mahdollistaa totuttautumisen varttimaailmaan, kun taseselvityksessä saadaan näkyviin varttikohtaiset tasepoikkeamat, vaikka tasepoikkeaman hinta onkin tunnin jokaisella vartilla vielä sama. Toimijoilla on mahdollisuus sopeuttaa toimintaansa tulevia varttimarkkinoita ja vartin tasepoikkeaman hinnoittelua ajatellen.

”Työ on käynnissä sekä pohjoismaisissa että eurooppalaisissa kantaverkkoyhtiöiden ja pörssien hankkeissa rajat yli käytävän 15 minuutin kaupan toteuttamiseksi sekä päivänsisäisillä että vuorokausimarkkinoilla. Näiden odotetaan mahdollistuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Aikataulut ovat täsmentymässä.” Asta Sihvonen-Punkka toteaa.

Lisätietoja

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, puh. +358 303 955 235, asta.sihvonen-punkka(at) fingrid.fi

Minnakaisa Ahonen, eSett Oy, puh. +358 10 501 8502, minnakaisa.ahonen(at)esett.com
eSett | Nordic Imbalance Settlement 

Pasi Aho, Fingrid Datahub Oy, puh. +358 30 395 5262, pasi.aho(at)fingrid.fi

12911075-pile-of-stones-on-tranquil-beach-at-sunset.jpg