;
29.11.2023 16.14
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingridin rajasiirtoyhteyshankkeet nimetty EU:n yhteisen edun mukaisiksi hankkeiksi

Fingridin kolme rajasiirtoyhteyshanketta on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden listalle (Projects of Common Interest, PCI). Listalle pääsy osoittaa, että komission mukaan kyseiset hankkeet ovat keskeisiä Euroopan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. PCI-statuksen myötä hankkeiden edistäminen helpottuu.

EU-komissio on julkaissut luettelon eurooppalaisista energiainfrastruktuurihankkeista, joille se on myöntänyt yhteisen edun mukaisten hankkeiden statuksen. Projects of Common Interest- eli PCI-statuksen on saanut yhteensä 166 hanketta. Niiden joukossa ovat myös Fingridin yhdessä Ruotsin ja Viron kantaverkkoyhtiöiden kanssa esittämät kolme rajasiirtoyhteyshanketta; Aurora Line, Aurora Line 2 ja Estlink 3. Näistä Aurora Line -hankkeelle PCI-status oli myönnetty jo aiemmin.

”PCI-status on merkittävä tunnustus hankkeillemme. Se kertoo, että hankkeet ovat tärkeitä paitsi Suomelle, myös koko EU:lle. PCI-statuksen myötä hankkeiden luvitus nopeutuu ja lisäksi tarjoutuu mahdollisuus hakea EU-rahoitusta”, toteaa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä tyytyväisenä.

Aurora Line, pohjoinen rajasiirtoyhteys Ruotsin kanssa, on vuosikymmenen tärkein investointi Suomen kantaverkkoon. Se vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia, parantaa toimitusvarmuutta ja laskee sähkön hintaa Suomessa. Valtioneuvosto myönsi lokakuussa lunastusluvan toisen vaiheen osuuden rakentamiselle. Yhteys on rakenteilla ja se valmistuu vuonna 2025.  

Neljännen Ruotsin yhdysjohdon, Aurora Line 2:n rakentamista suunnitellaan Suomen ja Ruotsin välille 2030-luvun alkupuoliskolle. Myös Estlink 3, kolmas merikaapeliyhteys Viroon, on suunnitteluvaiheessa.

PCI-status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi hankkeiden on lisättävä kilpailua energiamarkkinoilla ja parannettava EU:n energiavarmuutta mm. integroimalla uusiutuvan energian lähteitä vähintään kahdessa EU-maassa.

Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston hyväksynnän jälkeen hankkeille on mahdollista hakea EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahoituksesta.

Lisätiedot:

Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj, puh.  +358 40 637 4720  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

EU-komission tiedote aiheesta > https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6047