;

Aktier och aktieägare

Bolagets aktier är enligt bolagsordningen fördelade på aktier i A- och B-serien. Varje A-aktie berättigar enligt bolagsordningen till tre röster vid röstning på bolagsstämman, förutom vid val av styrelse, då en A-aktie har tio röster och en B-aktie en röst.

A-aktieägarna ingick sinsemellan ett delägaravtal år 2011 och ett delägaravtal mellan A- och B-seriens aktieägare ingicks år 2014. I delägaravtalet mellan A-aktieägarna definieras A-aktieägarnas mål beträffande bolagets verksamhet noggrannare än i bolagsordningen.

I delägaravtalet mellan A- och B-aktieägarna tryggas de institutionella investerarnas ställning. I avtalet ingår bestämmelser som förutsätter samtycke av de institutionella investerarna för ändring av vissa paragrafer.

Bolagets aktiekapital utgör minst 55 900 000 euro och högst 223 600 000 euro. Inom dessa gränser kan aktiekapitalet ökas eller minskas utan att bolagsordningen ändras. Det nuvarande aktiekapitalet är 55 900 000 euro. Det maximala antalet aktier är 13 300 stycken. Aktien har inget nominellt värde.
 

​Aktiekapitalet fördelas
 på följande sätt
Antal aktier st​ % av aktierna​ % av rösterna​
​A-serien 2078​ 62,49​ 83,32​
​B-serien ​1247 37,51​ 16,88​
​Sammanlagt 3325​ 100,00​ 100,00​
 
​Aktieägare per grupp ​Antal aktier st ​% av aktierna ​% av rösterna
Offentliga samfund​ ​1768 53,14 70,87
Finansinstitut och 
försäkringsinrättningar​
​1557 46,83 ​29,13
Sammanlagt​ ​3325 100,00​ 100,00​

 

​Aktieägare  ​Antal 
aktier st
%​ av aktierna %​ av rösterna
Finska staten​ ​1227 ​36,90 49,20
​Försörjningsberedskapscentralen ​540 16,24 21,65
​Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 661​ ​19,88 17,15​
Statens Pensionsfond ​1 ​0,03 ​0,01
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 1 ​0,03 0,01​
​Aino Holdingyhtio Ky ​878 ​26,41 11,74
​Imatran Seudun Sähkö Oy ​10 0,30​ 0,13​
​Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ​6 0,18​ 0,08​
​Pohjola Försäkring Ab​ 1​ ​0,03 0,01​
​Sammanlagt 3325​ ​100,00 100,00