;

Edistämme sähkömarkkinoita

Sähkömarkkinoiden edistäminen on  Fingridille määrätty lakisääteinen tehtävä. Sähkömarkkinoiden toimivuus on Fingridille tärkeää, sillä sähkömarkkinat ovat kansantaloudellisesti tehokkain tapa pitää sähköjärjestelmä tasapainossa. Siten Fingridin rooli tulevaisuuden puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän mahdollistamisessa on keskeinen.

Edistämme sähkömarkkinoita mm.

  1. Huolehtimalla sähköjärjestelmän tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä vahvoilla maan sisäisillä ja maiden rajojen välisillä siirtoyhteyksillä,
  2. Julkaisemalla markkinainformaatiota ja lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä sekä
  3. Kehittämällä markkinoiden pelisääntöjä ja käytäntöjä yhdessä sidosryhmien kanssa.