;

Sähkön tuotanto- ja kulutusennusteet

Ennusteet ovat tärkeä tietolähde sähkömarkkinoilla. Esimerkiksi sähkön tuotantolaitokset tekevät ennusteita sähkön kulutuksesta ja tuotannosta. Sähkön vähittäismyyjät tekevät kulutusennusteita omien asiakkaidensa osalta. 

Fingrid tekee sähkön kulutusennusteita, joita käytetään esimerkiksi tasehallintaan, tehonriittävyyden arviointiin ja siirtojenhallintaan. Ennusteet perustuvat yhtiön käytönvalvontajärjestelmän mittaustietoihin, lämpötilahistoriaan ja -ennusteisiin. Fingridin sähköntuotantoennusteen laskenta puolestaan perustuu Fingridin omiin ennusteisiin sekä tasevastaavien ilmoittamiin tuotantosuunnitelmiin.  

Todellinen kulutus voi kuitenkin poiketa hyvinkin paljon ennustetusta, jos sähkön hinnat kohoavat äärimmilleen, kuten esimerkiksi perjantaina 5.1.2024 tapahtui.