;
21.12.2020 10.13
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasehallintahankkeen pohjoismaista tiekarttaa päivitetty - varttitaseen aikataulu ennallaan

Tasehallintahankkeen pohjoismaista tiekarttaa on päivitetty tuoreimpien tietojen perusteella. Päivitykset koskevat lähinnä mFRR-energiamarkkinoita sekä aFRR-kapasiteettimarkkinoita. Aikataulu 15 minuutin taseselvityksen eli varttitaseen osalta on ennallaan. 

mFRR-energiamarkkinat ja varttitase

Siirtyminen automaattisille pohjoismaisille mFRR-energiamarkkinoille siirtyy näiden muutosten myötä kuudella kuukaudella. 

Lisätietoa mFRR-projektin aikataulusta ja alkuvuoden webinaareista >

Muutos ei vaikuta varttitaseen käyttöönoton aikatauluun, mikä tarkoittaa sitä, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat edelleen sitoutuneet siirtymään varttitaseeseen suunnitellussa aikataulussa. Fingrid haki joulukuussa kuitenkin lisäaikaa Energiavirastolta sen pyytämän lisäselvityksen toimitukseen, jotta viimeisimmät tiedot tasehallintahankkeen aikatauluista ehditään ottamaan lisäselvityksessä huomioon. Lisäselvityksen toimituksen alkuperäistä takarajaa (20.12.2020) on nyt siirretty Energiaviraston päätöksellä  21.1.2020 saakka, mutta Fingrid pyrkii toimittamaan lisäselvityksen jo aikaisemmin.

aFRR-kapasiteettimarkkinat

Ennen yhteispohjoismaisten aFRR-kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottoa kunkin kantaverkkoyhtiön on mahdollista ottaa uusi markkina-alusta käyttöön kansallisilla aFRR-kapasiteettimarkkinoilla. Jokainen kantaverkkoyhtiö tekee oman päätöksensä käyttöönotosta ja viestii siitä markkinatoimijoille. Kansallisen markkinan siirtyminen uudelle IT–alustalle voi ajoittua aikaisintaan syyskuulle 2021 ja pohjoismaisen kapasiteettimarkkinan käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan loppuvuodesta 2021. 

aFRR-kapasiteettimarkkinan käyttöönotto-ohje julkaistaan ensi vuoden alussa ja myöhemmin tammikuussa aiheesta järjestetään webinaari. Tiedotamme aiheesta lisää tammikuussa.

Lisätiedot:

Maria Joki-Pesola, Fingrid, etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi

Liite: