;
18.12.2020 17.08
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönoton aikataulua on päivitetty

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat arvioineet automatisoidun mFRR-energiamarkkinan aikataulua uudelleen. Sen tuloksena käyttöönottoa on päätetty siirtää vuoden 2022 neljännelle vuosineljännekselle aiemmin ilmoitetusta vuoden 2022 toisesta vuosineljänneksestä. Automatisoitu mFRR-energiamarkkinan käyttö kestää 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon eli vuoden vuoden 2023 toukokuun 22. päivään saakka. Kyseinen jakso on pohjoismaisen tasehallintahankkeen tiekartassa aiemmin nimetty rinnakkaiskäytöksi (engl. parallel operation).

Uuden aikataulun perustella pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet  IT-implementointiohjeen reservitoimittajille. Ohjeessa kuvataan pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönottoaikataulua ja markkinan prosesseja. Implementointiohjeen ohella yhtiöt ovat julkaisseet myös päivitetyn version mFRR-energiamarkkinan tuotemuistiosta. Muistiossa kuvataan säätöenergiatuotteen ominaisuuksia eri vaiheissa siirryttäessä eurooppalaisen standardituotteen käyttöön. Kumpaankin julkaistuun dokumenttiin toivotaan sidosryhmien kommentteja ja kysymyksiä.

mFRR-energiamarkkinan käyttöönotosta ja implementointiohjeesta järjestetään pohjoismainen webinaari 14.1.2021 ja kansallinen webinaari 8.2.2021. Webinaareissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja pohjoismaisista julkaistuista dokumenteista ja mFRR-energiamarkkinasta. Implementointiohjetta tullaan päivittämään ja tarkentamaan sidosryhmien kommenttien perusteella.

Ilmoittautuminen pohjoismaiseen webinaariin 14.1. Nordic Balancing Model -hankesivuilla >

Ilmoittautuminen kansalliseen webinaariin, joka pidetään 8.2. >

Lisätiedot:

Otso-Ville Rinne, Fingrid, puh. 030 395 4142, etunimi.sukunimi@fingrid.fi